Co to jest Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) - organ funduszu inwestycyjnego działający na podstawie zgody wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność TFI ograniczona jest do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także reprezentowania ich przed podmiotami zewnętrznymi (zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi). Status TFI może uzyskać tylko i wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, której kapitał początkowy odpowiada równowartości 125 000 – 730 000 euro.