Co to jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI)?

Narodowy Fundusz Inwestycyjny utworzono w 1995 roku na mocy ustawy o Narodowym Funduszy Inwestycyjnym (Dz.U. z 1993 r. nr 44, poz. 202) oraz Kodeksu spółek handlowych. Ustawa, na mocy której Skarb Państwa utworzył fundusz w formie spółki akcyjnej, wygasła z dniem 1 stycznia 2013 roku. NFI tworzone było przez 15 narodowych funduszy inwestycyjnych, typu zamkniętego, które stanowiły element Programu Powszechnej Prywatyzacji. 

Prawo do zakupu, a następnie także zbycia oraz wymiany powszechnego świadectwa udziałowego miał każdy pełnoletni obywatel polski. 

Ciekawostka: NFI zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku od dywidend oraz zysków z transakcji sprzedaży posiadanych akcji.