Co to jest ETF?

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, notowanego na giełdzie, na takich samych zasadach jak akcje. Fundusz umożliwia śledzenie ruchu indeksów giełdowych, surowców, a także innych aktywów (np. akcji i obligacji). Charakterystyczną cechą funduszu jest możliwość stałej (codziennej) kreacja i umarzania jednostek (tzw. certyfikatów). Certyfikaty inwestycyjne ETF oraz tytuły uczestnictwa w funduszach stanowią rodzaj papierów wartościowych. 

Ciekawostka: Lyxor ETF WIG20 to pierwszy fundusz typu ETF, który zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 22.09.2010 roku.