Jak wyegzekwować od banku zwrot prowizji?

Jak wyegzekwować od banku zwrot prowizji?

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby spłacające przed czasem kredyt mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot prowizji od zobowiązania. Przez lata aspekt ten budził wiele kontrowersji, a instytucje bankowe unikały realizacji swojego obowiązku. W ostatnich latach świadomość konsumentów jednak wzrosła, a dodatkowo w 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wszelkie wątpliwości. Sprawdź, jak wyegzekwować swoje prawa i jak długo czeka się na zwrot prowizji z banku.

Ile czasu ma bank na zwrot prowizji?

Należy pamiętać o tym, że prawo do ubiegania się o zwrot prowizji od banku przysługuje tylko w przypadku kredytów konsumenckich oraz hipotecznych. Jednocześnie musi zostać spełniony wymóg dotyczący terminu zawarcia zobowiązania. Dla kredytów konsumenckich to dni następujące po 18 grudnia 2011 roku, a dla kredytów hipotecznych dni następujące po 22 lipca 2018 roku. Jest to bezpośrednio związane z datą wejścia w życie dwóch polskich ustaw: Ustawy o kredycie konsumenckim (12.05.2011) oraz Ustawy o kredycie hipotecznym (23.03.2017).

Przez lata jednak wiele banków wykorzystywało niewiedzę swoich klientów i unikało realizacji swojego obowiązku związanego ze zwrotem prowizji za wcześniej spłacony kredyt. Sprawa ta budziła wiele kontrowersji natury prawnej oraz etycznej. Kluczową datą jest jednak 11 września 2019 roku. Wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym nakazuje bankom zwrot prowizji w przypadku szybszej spłaty kredytów przez klientów.

Ile czasu ma bank na zwrot prowizji? Zgodnie z obowiązującym prawem, to bank powinien samodzielnie rozliczyć, a następnie zwrócić klientowi prowizję w terminie nie dłuższym niż 14 dni po dniu, w którym nastąpiło przedterminowe spłacenie kredytu. Tutaj warto powołać się na art. 52 wspominanej już Ustawy o kredycie konsumenckim. Niestety często dzieje się tak, że prowizja nie zostaje wypłacona i żeby ją wyegzekwować, należy złożyć wniosek lub reklamację do banku. To kolejny przykład tego, jak instytucje bankowe starają się wykorzystywać niewiedzę konsumentów i przywłaszczać sobie nienależne pieniądze.

To nieetyczne zachowanie, które powinno być piętnowane. Gdy padniesz ofiarą kradzieży karty, to sprawdzasz jak szybko i skutecznie zastrzec kartę płatniczą lub jak odzyskać pieniądze skradzione w wyniku oszustwa (np. opcja chargeback). Tak samo w przypadku chęci przywłaszczenia sobie Twoich środków przez bank, musisz wiedzieć, jak postępować.

Instytucje finansowe dbające o dobry wizerunek i budujące pozycję zaufanych podmiotów, starają się jednak wypełniać obowiązek i we własnym zakresie dokonują zwrotu prowizji.

Cesje i upadłości instytucji finansowych nie ułatwiają sprawy

W teorii wiemy, jaki czas ma bank na zwrot prowizji. W praktyce jednak często bywa, że termin ten jest znacznie dłuższy. Dodatkowo ubieganie się o zwrot prowizji utrudnia fakt, że na rynku instytucji finansowych w ostatnich latach miało miejsce wiele przejęć, a niektóre podmioty upadały. Warto zweryfikować historię przejęć od 2011 roku i ustalić, jaki podmiot odpowiada obecnie za realizację zwrotu prowizji bankowej w Twoim przypadku. Nawet jeżeli nazwa banku się zmieniła, to konsument zachowuje swoje prawa i powinien powalczyć o swoje pieniądze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, warto skontaktować się z firmami wyspecjalizowanymi w reprezentowaniu klientów w procesie ubiegania się o zwrot prowizji z tytułu szybszej spłaty kredytu. Ich przedstawiciele dobre orientują się na rynku i będą wiedzieli, do jakiej instytucji zwrócić się z danym roszczeniem.

Jak napisać reklamację do banku o zwrot prowizji?

W praktyce to, ile się czeka na zwrot prowizji z banku, zależy od wielu aspektów. Często okazuje się, że bez naszej interwencji bank nie rozpocznie procedury liczenia i wydania zwrotu prowizji. Właśnie dlatego niezwłocznie po dokonaniu przedterminowej spłaty zobowiązania warto wypełnić w banku dedykowany wniosek o zwrot środków za wcześniejszą spłatę kredytu. Niezłożenie tego wniosku i czekanie na ruch ze strony banku może znacznie wydłużyć całą procedurę.

Zdarza się jednak, że nawet po złożeniu wniosku bank odmawia zwrotu środków, co oczywiście w określonych przypadkach jest niezgodne z prawem. Niestety banki powołują się m.in. na to, że wyrok TSUE ich nie dotyczy lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło przed ogłoszeniem wyroku. Oczywiście jest to nieuprawnione i nie usprawiedliwia braku zwrotu prowizji ze strony banku. Jeżeli istnieje podstawa prawna do ubiegania się o część prowizji ze wcześniejszej spłaty zobowiązania, to należy napisać reklamację.

Aby przyspieszyć całą procedurę, warto wiedzieć, jak napisać reklamację do banku o zwrot prowizji. W dokumencie warto powołać się na stanowisko polskich instytucji kontrolnych, w tym UOKiK i Rzecznika Finansowego. Zgodnie z nim klienci powinni ubiegać się o zwrot należnej im prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, a bank powinien to respektować. Ponadto w reklamacji można powołać się również na: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 oraz konkretne przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim i Ustawy o kredycie hipotecznym.

Zgodnie z przytoczonymi dokumentami prawnymi konsument jest uprawniony do obniżenia całkowitego kosztu kredytu, jeżeli spłaci go w całości przed terminem określony w umowie kredytowej. W większości przypadków tego typu postępowanie reklamacyjne powinno być wystarczające do tego, aby otrzymać należny zwrot prowizji. Jeżeli posiadasz kredyt frankowy, to zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem: jak napisać do banku reklamację od kredytu frankowego?

Co w sytuacji, gdy bank nie uwzględni reklamacji?

Zdarza się jednak tak, że pomimo dobrze napisanej reklamacji bank dalej nie chce wypełnić swojego obowiązku i zwrócić prowizji. Wówczas warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego z prośbą o sporządzenie indywidualnej opinii. Dokument ten może mieć duże znaczenie w kontekście skierowania sprawy do sądu. W ostatnim kroku to w nim należy walczyć o zwrot prowizji. Banki celowo działają na zwłokę i nie uwzględniają reklamacji, ponieważ wielu klientów przestaje walczyć, aby nie kierować sprawy na drogę sądową. To błąd, który daje przyzwolenie na nieprawne i nieetyczne postępowanie instytucji finansowych. Każdy klient powinien walczyć o swoje prawo i zwrot prowizji niezależnie od tego, jaka jest jej wysokość. Na tym etapie można podjąć współpracę z zaufaną kancelarią prawną, która ma doświadczenie w procesowaniu spraw o zwrot prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego.

Wiesz już, ile ma bank na zwrot prowizji. Nie czekaj jednak z założonymi rękoma i wykonaj pierwszy krok w tym kierunku. Będzie nim wypełnienie wniosku o zwrot prowizji. Jeżeli to nie poskutkuje, to zachęcamy do napisania reklamacji. Kolejnym krokiem może być wejście na drogę sądową.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!