Akcje groszowe - czym są, jak inwestować?

Akcje groszowe - czym są, jak inwestować?

Inwestowanie w akcje groszowe to jedna ze strategii stosowanych przez inwestorów w ramach dywersyfikacji portfela. Jak sama nazwa wskazuje, do tej kategorii akcji zaliczane są te, których pojedyncza wartość jest relatywnie niska. W przypadku GPW w Warszawie nie przekracza ona 50 groszy za akcję. Z tego poradniku dowiesz się więcej o tym, czym są akcje groszowe, poznasz wady i zalety tej strategii inwestycyjnej oraz dowiesz się, na czym ona polega. 

Czym są akcje groszowe?

Obecnie możemy korzystać z wielu możliwości lokowania środków w celu zwiększenia ich wartości oraz zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami inflacji. Jedną ze strategii jest inwestowanie na giełdzie. W związku z tym warto znać różne rodzaje akcji oraz dowiedzieć się, jak inwestować na giełdzie, aby zminimalizować związane z tym ryzyko. Kluczem do podejmowania bezpiecznych decyzji finansowych jest dobra analiza oraz zrozumienie rynku. Oczywiście musi do tego dojść odrobina szczęścia, aby wygenerować oczekiwany zysk, zamiast bolesnej straty.

Jedną z możliwości jest inwestowanie w spółki groszowe. Jeżeli chodzi o akcje groszowe, definicja wskazuje na to, że są to akcje o bardzo niskim nominale i wartości rynkowej. Po raz pierwszy zostały sklasyfikowane na giełdzie amerykańskiej i stąd ich angielska nazwa penny stocks. Przyjmuje się, że w Stanach Zjednoczonych za akcje groszowe uznaje się te, których wartość nie przekracza 5$, a w Wielkiej Brytanii 1£. W Polsce na Giełdzie Papierów Wartościowych są to akcje o wartości nieprzekraczającej 50 groszy.

Zalety i wady inwestowania w akcje groszowe

Oczywiście strategia kupowania akcji spółek groszowych ma swoje zalety i wady. Każdy inwestor powinien się z nimi dokładnie zapoznać, zanim podejmie decyzję inwestycyjną. Podstawowe zalety to przede wszystkim:

 • mniejsze kapitał początkowy inwestora;
 • szansa na wygenerowanie wysokich zysków w krótkim czasie;
 • skuteczny sposób na dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego;
 • zwiększona szansa zysków dla aktywnych inwestorów (ze względu na zmienność akcji groszowych).

Ma to również swoje minusy. Wysoka zmienność i zwiększone ryzyko manipulacji cenami akcji groszowych sprawiają, że charakteryzują się one dużym ryzykiem inwestycyjnym. Inne wady lokowania kapitału w spółki groszowe to m.in.:

 • brak płynności i utrudnione transakcje;
 • brak przejrzystych danych do analizy;
 • zwiększone ryzyko inwestycyjne;
 • brak regulacji i nadzoru w przypadku akcji pozagiełdowych;
 • ryzyko związane z lokowaniem środków w nierentowne i małe spółki;
 • zagrożenie oszustwami typu pump-and-dump.
 • Każdy inwestor powinien zrobić własną analizę szans i zagrożeń związanych z inwestowaniem w spółki groszowe, a następnie podjąć decyzję we własnym zakresie. Jeżeli myślisz o lokowaniu większego kapitału, to warto poznać inne możliwości. W jednym z naszych poradników wskazaliśmy na to, w co inwestować duże pieniądze.

Ranking kont maklerskich
Konto
0 zł
Akcje
0%
Kontrakty terminowe
kontrakty CFD
Fundusze ETF
0%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak

Nowość! Akcje Ułamkowe, czyli możliwość zakupu części akcji notowanej spółki.

Cechy konta
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (16 giełd)
 • dostęp do 4000 instrumentów CFD oraz akcji i ETF-ów
 • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
 • profesjonalna platforma transakcyjna (www, aplikacja mobilna, desktop)
 • ochrona przed ujemnym saldem
 • możliwość założenia bezpłatnego konta demonstracyjnego i przetestowanie oferty bez ryzyka
 • możliwość składania zleceń poza godzinami handlu
 • dostęp do akcji ułamkowych
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

Nowość! Akcje Ułamkowe, czyli możliwość zakupu części akcji notowanej spółki.

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

W przypadku braku zrealizowania przynajmniej 1 transakcji w ciągu 365 dni naliczana jest opłata w wysokości 10 EUR.
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Fundusze ETF
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Obligacje

Dostępne kontrakty CFD na obligacje USA

Kontrakty terminowe na indeksy

CFD na indeksy (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na akcje

CFD na akcje (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na waluty

CFD na waluty (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na obligacje

CFD na obligacje (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Opcje

brak

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

brak

Rynki zagraniczne

16 głównych giełd na świecie

Akcje
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Fundusze ETF
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty, kryptowaluty

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

brak

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
Telefon+48 22 2019570
NIP527-244-39-55
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,19%
Kontrakty terminowe
kontrakty CFD
Fundusze ETF
Nie
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • ponad 20 lat doświadczenia,
 • regulacja KNF
 • rozbudowana aplikacja mobilna
 • wsparcie doradców
 • duża oferta szkoleń
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

W przypadku braku zrealizowania przynajmniej 1 transakcji w ciągu 365 dni lub utrzymania otwartej pozycji na Rachunku Pieniężnym naliczana jest opłata w wysokości 9 zł.
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł / 20 zł

Prowizja za drugą i kolejne wypłaty zlecone w danym miesiącu kalendarzowym na kwoty niższe niż 200 zł wynosi 20 zł.
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

brak

Akcje

0,19%, min. 5 zł

Fundusze ETF

CFD na ETF-y

Obligacje

brak

Kontrakty terminowe na indeksy

CFD na indeksy

Kontrakty terminowe na akcje

CFD na akcje

Kontrakty terminowe na waluty

CFD na waluty

Kontrakty terminowe na obligacje

brak

Opcje

brak

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

brak

Rynki zagraniczne

11 głównych giełd na świecie

Akcje
 • 0% dla kont prowadzonych w PLN i EUR
 • 0,29% dla kont prowadzonych w USD
Fundusze ETF
 • 0% dla kont prowadzonych w PLN i EUR
 • 0,29% dla kont prowadzonych w USD
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty, kryptowaluty

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

brak

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Nie

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Telefon+ 48 22 27 66 280
NIP526-275-91-31
Ukryj szczegóły
Konto
0 / 50 zł
Akcje
0,39%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,39%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • możliwość inwestowania na GPW bez konieczności zakładania dodatkowego rachunku
 • prosty i intuicyjny serwis transakcyjny
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł (50 złotych, w przypadku gdy Klient nie wskazał adresu email lub nie wyraził zgody na elektroniczną komunikację)

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

Przechowywanie krajowych papierów wartościowych:

Opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od mDM z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych zapisanych na rachunku.Nie jest pobierana jeżeli:

 • wartość prowizji maklerskiej netto, zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na rachunku w danym kwartale kalendarzowym jest wyższa od naliczonej za ten kwartał opłaty podstawowej za depozyt papierów wartościowych,
 • wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 500 000 złotych.

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych:

0,15% - opłata półroczna podstawowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego półrocza kalendarzowego, jeśli wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 10 000 zł.

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 3 zł

Obligacje

0,19%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2,90 zł

Kontrakty terminowe na waluty

2,90 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

2,90 zł

Opcje

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

25% wartości kupna lub sprzedaży

Rynki zagraniczne

USA, UK, DE

Akcje

0,29%, min. 19 zł

Fundusze ETF

0,29%, min. 19 zł

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje i fundusze ETF

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

uwarunkowana obrotami na rachunku:

 • do 100 000 zł – 108,24 zł miesięcznie,
 • od 100 000, 01 zł do 200 000 zł – 81,18 zł (-25%) miesięcznie,
 • od 200 000, 01 zł do 300 000 zł – 54,12 zł (-50%) miesięcznie,
 • od 300 000, 01 zł do 400 000 zł – 27,06 zł (-75%) miesięcznie,
 • powyżej 400 000 zł – 0 zł. 
Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon801 300 800
NIP526-021-50-88
Ukryj szczegóły

Inwestowanie w akcje groszowe

Tego typu działanie cieszy się sporym zainteresowaniem m.in. wśród osób, które dysponują mniejszym kapitałem początkowym. Akcje groszowe na GWP zaczynają się już nawet od kilku groszy, o czym nie każdy inwestor wie. Niemal na każdej giełdzie akcje groszowe są dostępne, co pozwala na dywersyfikowanie portfela. Ich zakup nie różni się od inwestowania w inne rodzaje akcji. Przede wszystkim trzeba mieć założony rachunek maklerski z dostępem do danej giełdy. Spółki groszowe oferowane są przez różne podmioty, w tym m.in. małe firmy, firmy potrzebujące szybkiego zgromadzenia kapitału czy też podmioty w trudnej sytuacji finansowej z widmem grożącego bankructwa.

Przy inwestowaniu w akcje groszowe rekomenduje się zakup większego pakietu akcji. Jest to związane z tym, że domy maklerskie pobierają prowizję od transakcji i często określają jej minimalną wysokość. Oznacza to, że dopiero przy zakupie za określoną kwotę, opłaca się kupować akcje groszowe. W przeciwnym razie prowizja jest na tyle wysoka, że wydłuża czas ewentualnego zwrotu z inwestycji i czyni zakup jeszcze bardziej ryzykownym. Właśnie dlatego warto skorzystać ze współpracy z ekspertem, który będzie w stanie oszacować ryzyko i zwiększy Twoje szanse na wygenerowanie zysku. Jeżeli interesują Cię inne strategie inwestycyjne, to zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi poradnikami, z których dowiesz się m.in., jak inwestować w złoto oraz czym są obligacje.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!