Co to jest System notowań ciągłych?

System notowań ciągłych to sposób realizacji transakcji na giełdzie papierów wartościowych. W czasie notowań ciągłych zarówno kupujący jak i sprzedający składają zlecenia. Jeżeli następuje zgodność cen, wówczas zawierane transakcje realizowane są na bieżąco, po przekazaniu na giełdę. W innym przypadku trafiają do arkusza zleceń, gdzie oczekują na ofert przeciwne, których ceny umożliwią zawarcie transakcji.

Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena oraz czas złożenia zlecenia, przy czym w przypadku pojawienia się jednakowych cen, pierwszeństwo ma to zlecenie, które zostało wcześniej przekazane na giełdę. 

W przypadku notowań ciągłych zastosowanie znajduje procedura fixingu, która standardowo realizowana jest na rozpoczęcie i zakończenie sesji. Notowania ciągłe rozpoczynają się od określenia kursu otwarcia (zlecenia inwestorów przyjmowane w fazie przed otwarciem nie są realizowane, natomiast określany jest teoretyczny kurs otwarcia) i kończą na etapie ogłoszenia kursu zamknięcia. Po zamknięciu notowań ciągłych następuje pięciominutowa dogrywka, która stanowi ostatnią fazę sesji, podczas której wszelkie transakcje mogą być zawierane tylko według ostatniego znanego kursu transakcyjnego.