Co to jest SWIFT?

Przelew SWIFT to przelew realizowany w obcej walucie. Może być zarówno zagraniczny, jak i krajowy. 

Przez wzgląd na czas realizacji przelewu wyróżnia się  przelewy SWIFT w opcji:

  • spot – podstawowa i najtańsza opcja przelewu, która skutkuje księgowaniem środków na rachunku odbiorcy w ciągu 3 pełnych dni roboczych od momentu zlecenia;
  • tomnext – przelew przyspieszony, który umożliwia zaksięgowanie środków na koncie odbiorcy już następnego dnia (jeżeli przelew zlecony będzie do określonej przez bank godziny np. 12:00, 13:00);
  • overnight – najszybsza, ale i najdroższa wersja przelewu. Przy zleceniu przelewu do ustalonej przez bank godziny, istnieje możliwość zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy jeszcze tego samego dnia roboczego. 

Przez wzgląd na tzw. instrukcje kosztowe wyróżnia się przelewy SWIFT w opcji:

  • SHA (skrót od ang. share „dzielić”) opłaty bankowe podzielone są pomiędzy nadawcę (koszty obsługi w swoim banku) i odbiorcę (pozostałe opłaty) przelewu;
  • OUR (ang. our „nasz”) wszystkie opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca;
  • BEN (ang. beneficiary „beneficjent”)  wszystkie opłaty bankowe pokrywa odbiorca.