Co to jest SEPA?

Przelew SEPA (ang. Single Euro Payments Aera, czyli Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) to przelew krajowy lub zagraniczny, który realizowany jest w euro. Charakterystyczny dla przelewu SEPA jest niski koszt jego realizacji.

To forma przelewu wprowadzona przez wzgląd na potrzebę uproszczenia i ujednolicenia systemu transferu środków finansowych na terenie krajów (i pomiędzy nimi) Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein.

Ważne! Aby przelew uznany był za przelew SEPA (a nie standardowy przelew walutowy) muszą być zachowane łącznie następujące kryteria: 

  • waluta przelewu – euro; 
  • kraj odbiorcy – jeden z krajów Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Szwecja oraz Księstwo Liechtenstein;
  • rachunek odbiorcy zapisany w formacje IBAN;
  • opcja przelewu – SHA;
  • tryb przelewu (księgowania) – SPOT (zwykły, podstawowy z księgowaniem do 3 dni roboczych).