Co to jest Platforma obrotu UTP?

Platforma obrotu UTP to system transakcyjny, który 15 kwietnia 2013 roku zastąpił Warset, czyli system obsługujący notowania giełdowe na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Nowe rozwiązanie powstało na bazie systemu Linux, a jego dostawcą był NYSE Technologies.

Nowy, szybszy i bardziej wydajny system, jest też bardziej skalowalny i odznacza się większą przepustowością. W praktyce platforma obrotu UTP umożliwia przesyłanie znacznie większej liczby zleceń, w ciągu jednej sekundy. Dodatkowo czas odpowiedzi na zlecenia skrócił się do mikrosekund. 

Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego umożliwiło Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie otwarcie się na zupełnie nową kategorię inwestorów, dla których standardem jest handel wysokich częstotliwości i wysokich wolumenów, przy równoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów. W efekcie tego zwiększyła się płynność zawierania transakcji, a także obniżyły się koszty transakcyjne, z czego mogą korzystać wszyscy inwestorzy. Zmiana systemu transakcyjnego wpłynęła również na sposób zawierania transakcji, umożliwiając korzystanie z nowych rodzajów zleceń, a także określając terminy ich realizacji w nowy sposób.