Co to jest Oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne to wartość procentowa, która podawana jest w skali roku i przedstawia zasady obliczania rocznej stopy procentowej, na podstawie której będą naliczane odsetki od kapitału. Banki oraz instytucje pozabankowe nie mają dowolności w określaniu wysokości oprocentowania oferowanych przez siebie produktów finansowych. Zamiast tego mają obowiązek dostosowania oprocentowania do górnej granicy oprocentowania nominalnego. Z kolei na wysokość oprocentowania nominalnego wpływa:

  • stopa bazowa – referencyjna wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym (w Polsce jest to WIBOR),
  • marża – cena pożyczki, którą ustala dany bank czy inna instytucja finansowa. 

Oprocentowanie nominalne nie jest tym samym co RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Określenie RRSO odnosi się całkowitego kosztu kredytu w skali roku z uwzględnieniem oprocentowania i innych kosztów kredytu, takich jak prowizje, opłaty, koszty dodatkowych usług.