Co to jest Bank centralny?

Bank centralny – instytucja zajmująca się nadzorem nad funkcjonowaniem systemu bankowego, która odpowiedzialna jest także za bieżącą politykę pieniężną państwa. Bank centralny nazywany jest bankiem banków, ponieważ zaopatruje banki komercyjne w gotówkę, reguluje ich rezerwy, a także realizuje transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi. W razie konieczności (sytuacji kryzysowej) bank centralny staje się pożyczkodawcą dla banków i instytucji finansowych. Bank centralny jest również bankiem państwa, w którym prowadzone są rachunki instytucji państwowych, obsługiwany jest dług publiczny, a także prowadzona jest obsługa kasowa budżetu państwa. Co więcej, bank centralny jako jedyna instytucja posiada uprawnienia do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.