Co to jest Karta kredytowa?

Karta kredytowa - instrument płatniczy wydawany przez bank, służący do dysponowania środkami przyznanymi w ramach limitu kredytowego (zwykle obciążonego dodatkowym oprocentowaniem). Realizacja transakcji bezgotówkowych może być zwolniona z oprocentowania, jeżeli w wyznaczonym czasie (tzw. okresie prolongaty), klient dokona spłaty całości zobowiązań z tytułu użytkowania karty kredytowej. Realizacja transakcji gotówkowych zwykle obciążona jest dodatkowymi opłatami, tj. prowizja za wypłatę środków w bankomacie.