Co to jest Emitent?

Emitent to podmiot, który wystawia papiery wartościowe, a przy tym ogłasza ich sprzedaż na własny rachunek i we własnym imieniu. Mianem emitenta określa się również instytucje dokonujące emisji pieniądza. Celem emisji tego typu instrumentów finansowych jest pozyskanie odpowiedniego kapitału dla emitenta.

Rolę emitenta mogą pełnić: Skarb Państwa, bank państwa, instytucje finansowe, instytucje samorządowe, a także przedsiębiorstwa.