Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)?

Posiadasz lub posiadałeś zobowiązanie finansowe w ostatnim czasie? Z pewnością znajdujesz się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej S.A, czyli popularnym BIK-u. To baza kredytobiorców, w której uwzględniono informacje o spłacie rat przez daną osobę oraz ewentualnych poślizgach. Przygotowaliśmy dla Ciebie definicję BIK-u, informacje o tym, jak sprawdzić raport, jak poprawić swoje wskaźniki oraz z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w rejestrze.

Co to jest BIK?

Co oznacza skrót BIK? Biuro Informacji Kredytowej S.A. to instytucja powołana do życia w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie danych dotyczących historii kredytowej klientów, ocena ryzyka kredytowego, a także pośrednictwo w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytobiorców i pożyczkobiorców instytucji z sektora bankowego. Z BIK współpracuje około 700 instytucji: 40 banków komercyjnych, 563 banki spółdzielcze, 45 SKOK-ów (łącznie z KSKOK) oraz 41 pozabankowych firm pożyczkowych, które dostarczają do baz informacje o zobowiązaniach finansowych swoich klientów. W bazach BIK znajdują się informacje o ponad 23 milionach osób i około 137 milionach rachunków, z czego 90% to informacje pozytywne.

W dużym skrócie BIK to baza kredytobiorców, z której informacje czerpią instytucje udzielające pożyczek. Na podstawie historii danej osoby oraz zaciąganych przez nią zobowiązań są w stanie oszacować ewentualne ryzyko i podjąć decyzję w zakresie zgody lub braku zgody na udzielenie pożyczki. W związku z tym dane z BIK mają duże znaczenie nie tylko dla możliwości uzyskania przed kredytobiorcę wsparcia finansowego, ale również tego, na jakich warunkach je dostanie.

Jak sprawdzić BIK?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić BIK za darmo? W tym celu należy złożyć wniosek o kopie danych dotyczących swojej osoby. Każdy kredytobiorca może złożyć taki wniosek dwa razy w roku (raz na każde 6 miesięcy). Aby było to możliwe, wystarczy zarejestrować się na stronie sprawdzswojbik.pl oraz wnieść opłatę aktywacyjną w wysokości 1 PLN. Należy jednak pamiętać o tym, że dane zawarte w wygenerowanej nieodpłatnie wersji raportu BIK nie są kompletne. Ponadto na taki wydruk czeka się do 30 dni.

Jeżeli chcesz sprawdzić kompletne informacje oraz uzyskać raport, który możesz przedłożyć instytucji finansowej w procesie ubiegania się o kredyt, to musisz wybrać dostęp płatny do BIK. Dowiedz się, jak sprawdzić swój BIK i uzyskać kompletne dane.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej https://nowekonto.bik.pl/ lub zalogować na istniejące już konto użytkownika. Po potwierdzeniu swojej tożsamości i zweryfikowaniu konta, można przejść do dalszej części. Na tym etapie wybiera się ofertę oraz generuje raport BIK.

Ile kosztuje raport BIK w 2024 roku? Obecnie koszt uzyskania odpłatnego raportu BIK to 54 PLN. W tej kwocie użytkownik otrzymuje również dostęp do dedykowanego Analizatora Kredytowego, który pozwala oszacować zdolność kredytową. Czas oczekiwania na kompletne dane z BIK po dokonaniu płatności wynosi do 24 godzin. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami, jak pobrać raport BIK.

Powyższe metody to odpowiedź na to, jak sprawdzić, czy jestem w BIK. Wiele osób zastanawia się też nad tym, jak sprawdzić kogoś w BIK. Zgodnie z prawem nie jest to możliwe, ponieważ dane te są chronione tajemnicą bankową i nie mogą trafić w niepowołane ręce.

Co widzi bank w raporcie BIK?

Instytucje finansowe chętnie korzystają z raportu BIK. Jakie informacje gromadzi BIK? Banki znajdą w nim dane dotyczące różnego rodzaju: kredytów, pożyczek, kart kredytowych, leasingów i innych zobowiązań. Jak wygląda raport BIK i jakie dane znajdzie w nim bank? Przede wszystkim są to:

  • dane osobowe klienta;
  • historia kredytowa;
  • aktualnie posiadane zobowiązania;
  • składane zapytania kredytowe;
  • rejestr ewentualnych zaległości;
  • scoring kredytowy;
  • zestawienie danych o gwarancjach i poręczeniach;
  • informacje o produktach finansowych posiadanych przez klienta;
  • trendy i wzorce płatności w historii klienta.

Na podstawie tych danych instytucja finansowa może podjąć decyzję o udzieleniu lub braku zgody na udzielenie zobowiązania finansowego.

Jak poprawić BIK?

Twój scoring pozostawia wiele do życzenia i zastanawiasz się, jak poprawić ocenę BIK? Przede wszystkim musisz jak najszybciej pozbyć się przeterminowanych zaległości, które bardzo negatywnie wpływają na zdolność kredytową. Aby uzyskać wysoki scoring, należy spłacać pożyczki w terminie, ostrożnie rozsyłać wnioski kredytowe, unikać przekraczania limitu karty kredytowej czy też korzystać z kredytów z zerowym oprocentowaniem. Dlaczego to ostatnie działanie ma sens? Jest to związane z tym, że korzystając z takiej pożyczki, spłaca się dokładnie taką samą kwotę, jednak w tym czasie buduje się swoją historię kredytową. Ma ona bezpośrednie przełożenie na zdolność kredytową, co może mieć znaczenie w przyszłości, gdy będziemy ubiegać się np. o kredyt hipoteczny. Jak wyczyścić BIK? W tym celu należy złożyć odpowiednie wnioski do banków i instytucji finansowych, które udzieliły nam finansowania.

Co ile BIK aktualizuje dane?

Informacje o Tobie znajdują się w raporcie BIK? Dowiedz się, jak długo w BIK po spłacie zadłużenia będą widniały. Jeżeli każda rata kredytu płacona była na czas, to informacje te kasują się po upływie pięciu lat od zamknięcia pożyczki. Jeżeli jednak w historii płatności zdarzały się poślizgi, to ta informacja na stałe będzie przypisana do Twojej historii. Oznacza to, że wówczas nie ma sposobu na to, jak wyczyścić historie BIK. Właśnie dlatego tak ważne jest rozsądne gospodarowanie pieniędzmi i dokonywanie płatności zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Co ile aktualizuje się BIK? Standardowo następuje to do siedmiu dni od dokonania danej czynności (np. spłata raty, brak spłaty raty, wysyłanie wniosków kredytowych, spłata całego zobowiązania, zaciągnięcie pożyczki itd.). Wiesz już, jak sprawdzić zdolność kredytową w BIK i dlaczego raport ten jest tak ważny dla instytucji finansowych.