Co to jest Związek Banków Polskich?

Związek Banków Polskich - samorządowa organizacja zrzeszająca banki działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Związek Banków Polskich został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest podejmowanie działań wspierających zrównoważony rozwój polskiego sektora bankowego, wzrost gospodarczy kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych, a także umacnianie roli polskich banków. Członkostwo w związku ma charakter dobrowolny.