Co to jest Bessa?

Bessa – to długookresowy spadek cen na danym rynku. Termin bessa najczęściej stosowany jest w połączeniu z giełdą papierów wartościowych, gdzie bywa nazywana „rynkiem niedźwiedzia”. W takim ujęciu bessa oznacza długotrwały spadek cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie, zwykle wówczas, gdy spadkowi ulegają główne indeksy giełdowe. Termin bessa może być stosowany także w odniesieniu do rynku nieruchomości lub surowców. Przyjmuje się, że bessa stanowi pierwszy sygnał pogarszającej się koniunktury.