Co to jest Bessa?

Bessa to długotrwały spadek cen na danym rynku. Często określenie to stosowane jest w odniesieniu do giełdy. Stosuje się je również w przypadku rynku nieruchomości czy surowców. To negatywne zjawisko, które prowadzi do strat inwestorów. W tym artykule sprawdzimy dokładnie, co to jest bessa i co ona oznacza na giełdzie.

Bessa – co to?

Niezależnie od tego, czy inwestujesz na giełdzie, czy nie, warto mieć podstawowe informacje na temat zjawisk zachodzących na światowych rynkach. Jednym z nich jest bessa. W ogólnym znaczeniu jest to recesja (bessa), która charakteryzuje się długo utrzymującym się spadkiem cen na danym rynku. Charakterystyczne dla bessy jest to, że dotyczy ona wszystkich cen na danym rynku, a nie tylko tych wybranych. To powszechny trend, który wskazuje na występowanie zapaści lub kryzysu gospodarczego.

Oczywiście najczęściej termin ten odnosi się do giełdy. W szerszym kontekście stosuje się go również w przypadku rynku nieruchomości i surowców. Warto wiedzieć, kiedy występuje bessa i co ona sugeruje dla światowej lub lokalnej gospodarki.

W przypadku bessy obniżki cen zazwyczaj występują minimum przez kilka miesięcy. Czasem trwa to wiele lat. W związku z tym musi to mieć duży wpływ na gospodarkę. W skrajnych sytuacjach spadek cen wynosi nawet 90%.

Przyczyn występowania bessy może być kilka. Wśród nich wymienia się m.in.: podwyżki stóp procentowych, co skłania inwestorów do inwestowania w obligacje i bezpieczne lokaty bankowe, zamiast w akcje. Pesymizm osób lokujących swój kapitał utrzymuje się zdecydowanie dłużej. Ponadto wpływ na występowanie bessy mają słabe dane gospodarcze, które sugerują, że ta znajduje się w odwrocie, a firmom wiedzie się gorzej. Bessa bezpośrednio zwiastuje recesję, która jest pogłębionym stanem spadku cen na rynku.

Bessa na giełdzie

Oczywiście termin bessa najczęściej używany jest w kontekście giełdy. Wskazuje na długotrwały okres spadku cen: giełdy papierów wartościowych, kursów akcji czy też towarów notowanych na giełdzie. W trakcie tego zjawiska spadki odnotowuje się w cenach większości notowanych spółek.

Symbolem bessy na giełdzie jest niedźwiedź. Dlaczego? Podczas ataku niedźwiedź podnosi swoje przednie łapy do góry, aby w finalnym jego momencie błyskawicznie uderzyć nimi w dół. Tak też zachowują się ceny w trakcie bessy, ponieważ dynamicznie spadają. Podczas jej trwania dochodzi do spadku nawet 90& walorów.

Wpływ na potęgowanie zjawiska bessy mają inwestorzy. Gdy pojawiają się niepokojące symptomy i spadki, to ich entuzjazm maleje. W efekcie decydują się na masowe wyprzedawanie akcji, aby zredukować swoje straty. Im więcej akcji jest wyprzedawanych, tym bessa jest pogłębiana. Osoby posiadające kapitał odzyskują go z walorów notowanych na giełdzie i przenoszą go do bezpieczniejszych obligacji i lokat bankowych. Wszystko po to, aby lepiej zabezpieczyć swoje środki i przetrwać bessę. Jednocześnie obserwuje się wyraźnie zmniejszone zainteresowanie zakupem różnego rodzaju akcji.

Z jednej strony zachowanie inwestorów poniekąd wyprzedza kryzys gospodarczy, a z drugiej strony przyczynia się do jego wystąpienia lub go przyspiesza. To bardzo złożone zjawisko, któremu trudno przeciwdziałać.

Ile trwa bessa? Poznaj jej 3 fazy

Wiemy już, co to znaczy bessa. Warto mieć świadomość dotyczącą długości trwania tego zjawiska. Co do zasady bessa może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Średnio bessa na rynku trwa około 10 miesięcy. Dzieli się ją na trzy podstawowe fazy:

  • faza dystrybucji;
  • okres przejściowy;
  • etap desperacji.

Faza dystrybucji to okres, w którym następuje masowa wyprzedaż akcji przez dużych inwestorów oraz osoby, które na co dzień są zaangażowane w funkcjonowanie notowanych na giełdzie spółek. Powodowana jest spadkiem optymizmu i przeświadczeniem, że dane spółki osiągnęły już swoje maksimum.

W drugiej fazie obserwuje się okres przejściowy. To tzw. faza dużego ruchu. Wyprzedaż akcji postępuje, a inwestorzy powoli zaczynają wpadać w panikę. Wówczas ceny akcji spadają jeszcze szybciej, a parametry gospodarki ulegają pogorszeniu.

Ostatnim etapem bessy jest fala rozpaczy czy też desperacji. W jej trakcie inwestorzy tracą nadzieje. Ostatni z nich wyprzedają swoje akcje, a prognozy nie sugerują szybkiej poprawy stanu gospodarki. To w tym okresie występują największe spadki i wyraźny spadek zainteresowania inwestycjami na giełdzie.