Co to jest Hossa?

Hossa – termin określający długotrwale utrzymujące się wzrosty cen akcji na giełdzie. W przypadku hossy ceny wszystkich papierów wartościowych rosną i jest to ogólny trend. Dla osób grających na giełdzie istotny jest to, by zawszeć transakcje przed spadkiem cen, aby móc osiągnąć jak najwyższe zyski. Symbolem hossy jest byk.