Co to jest Akt notarialny?

Akt notarialny – rodzaj szczególnego dokumentu urzędowego, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej, np. sprzedaży nieruchomości. Akt notarialny sporządzany jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w sytuacji, gdy wynika to z woli stron. Akt notarialny może być sporządzony tylko i wyłącznie przez notariusza, lub przez polskiego konsula (o ile posiada uprawnienia wydane przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych). Istotne jest także to, że brak sporządzonego aktu notarialnego, gdy wynika to z przepisów prawa lub ustaleń zawartych w umowie, automatycznie unieważnia daną czynność prawną.