Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Jesteś na etapie planowania ślubu lub po nim? Zastanawiasz się nad tym, czy otrzymywane przez Ciebie przed ślubem darowizny wchodzą do wspólnego majątku małżeństwa? Wykładnia w tym zakresie jest bardzo prosta. Z tego artykułu dowiesz się, czym charakteryzuje się darowizna przed ślubem oraz do jakiego majątku jest ona zaliczana. Zapraszamy do lektury.

Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy darowizna lub spadek otrzymane przed zawarciem związku małżeńskiego, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Warto pamiętać o tym, że w tym zakresie mają zastosowanie nieco inne przepisy, niż w przypadku darowizny po ślubie, którą opisaliśmy w jednym z naszych artykułów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) w momencie zawarcia związku małżeńskiego ustanowiona zostaje wspólność majątkowa. Dzieje się tak na podstawie Ustawy. Jednocześnie wspólność obowiązuje tylko w przypadku przedmiotów majątkowych nabytych po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą podpisać intercyzę i zrezygnować ze wspólności majątkowej. Wówczas nabywane przed nich dobra zaliczane są do majątku osobistego każdego z nich.

Darowizna przed ślubem a wspólnota majątkowa. Jak to wygląda? Powyższe przepisy wskazują na to, że darowizna zawarta przed ślubem nie jest zaliczana do majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że niezależnie od otrzymanych przedmiotów i środków finansowych w ramach darowizny, nie podlegają one podziałowi w trakcie rozwoju, jeżeli darowizna miała miejsce przed zawarciem związku małżeńskiego. To bardzo ważne w kontekście rodziców, którzy planują przekazać pieniądze, mieszkanie lub inny przedmiot swoim dzieciom. Jeżeli dziecko planuje ślub, to warto przekazać darowiznę jeszcze przed jego zawarciem. To skuteczne zabezpieczenie majątku na wypadek ewentualnego konfliktu i rozwodu.

Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy darowizna następuje po zawarciu związku małżeńskiego. Wówczas co do zasady wchodzi ona w majątek wspólny, chyba że małżonkowie podpiszą intercyzę lub darczyńca wyraźnie wskaże, że obdarowuje konkretnego małżonka. Wówczas darowizna działki po ślubie czy też darowizna pieniężna wchodzą w skład jego majątku osobistego. Koniecznie pamiętaj też o tym, aby od darowizny uiścić należny podatek (jeżeli obowiązek taki występuje). W naszych artykułach pisaliśmy już o tym, czy zasilenie konta to darowizna. Jeżeli planujesz ślub, to dowiedz się też, jak zaoszczędzić na weselu oraz tego, czy musisz zapłacić podatek od kopert. Informacje o tym znajdziesz w naszym artykule, gdzie poruszaliśmy kwestię zależności: pieniądze z wesela a podatek oraz ile wynosi podatek od pieniędzy z wesela.

Przy rozwodzie i podziale majątku małżonek zachowuje całość darowizny otrzymanej przed ślubem, jeżeli w trakcie ślubu nie została ona objęta współwłasnością w ramach aktu notarialnego. Zasada ta dotyczy małżeństw bez względu na ich staż oraz przyjęcie lub odrzucenie ustawowej wspólności majątkowej.

Nakłady poniesione na nieruchomość z odrębną własnością małżonka

Wspomnieliśmy już o tym, że darowizna otrzymana przed ślubem stanowi odrębny majątek jednego z małżonków i na jakiej podstawie tak się dzieje. W praktyce oznacza to, że przedmiot darowizny nie jest własnością żony lub męża. Może tak się jednak stać wtedy, gdy zostanie sporządzona umowa w postaci aktu notarialnego. Należy w nim wskazać przedmioty majątku, które objęte zostają współwłasnością.

Ciekawie wygląda sytuacja w przypadku nieruchomości. Często zdarza się, że jeden ze współmałżonków jest właścicielem mieszkania lub domu, w którym następnie oboje zamieszkają. Normalne jest, że wraz z eksploatacją nieruchomości ponosi się określone koszty. To m.in. nakłady na remonty, zakup nowego sprzętu oraz wykonywanie innych ulepszeń. Jeżeli dojdzie do rozwodu, to zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości ma obowiązek spłaty połowy nakładów, które małżeństwo ponosiło w związku z utrzymaniem nieruchomości i dokonywaniem w niej prac.

Darowizna przed ślubem a dziedziczenie

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda kwestia darowizny otrzymanej przed ślubem w kontekście ewentualnego dziedziczenia. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, drugi dziedziczy majątek osobisty. Oznacza to, że nawet jeżeli darowizna dowolnego przedmiotu miała miejsce przed ślubem, to po śmierci osoby obdarowanej drugi z małżonków otrzyma spadek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieje się tak na podstawie zasad dziedziczenia ustawowego. Prawo do majątku osobistego małżonka otrzymują w pierwszej kolejności współmałżonek oraz dzieci zmarłego, przy czym dziedziczenie następuje w równych częściach. Jednocześnie udział małżonka w spadku nie może być mniejszy, niż ¼ całości. W dalszej kolejności spadek obejmuje rodziców, rodzeństwo o zstępnych rodzeństwa osoby zmarłej.

Nieco inaczej wygląda to wtedy, gdy osoba zmarła otrzymała darowiznę przed ślubem, a przed śmiercią sporządziła testament. Wówczas dziedziczenie następuje zgodnie z jego zapisami i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. W tym aspekcie warto skonsultować się z doradcą prawnym, który poprowadzi Cię przez cały proces.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami dotyczącymi majątku wspólnego, dziedziczenia czy też darowizn i obowiązków podatkowych z nimi związanych. Pisaliśmy też o tym, czym jest wspólne konto bankowe i dlaczego wiele małżeństw decyduje się na jego założenie.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!