Co to jest Cesja?

Cesja – określana także jako przelew, to umowa cywilnoprawna jaka zawierana jest pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności inaczej też cedentem) a osobą trzecią, tzw. nabywcą wierzytelności lub cesjonariuszem. Na podstawie zawartej umowy przenoszone są prawa do wierzytelności, a tym samym cesjonariusz staje się wierzycielem wobec dłużnika. Przedmiotem cesji może być każdego rodzaju wierzytelność, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy lub zawartymi w umowie ustaleniami. Istnieje również możliwość dokonania cesji określonej części wierzytelności.