Obligacje czy lokata - w co lepiej inwestować?

Obligacje czy lokata - w co lepiej inwestować?

Wysoka inflacja i towarzyszące jej ostatnie wahania w światowej gospodarce sprawiają, że jeszcze większą uwagę zwracamy na inwestycje. Szukamy sprawdzonego zabezpieczenia kapitału przed utratą jego wartości. Wśród potencjalnych wyborów znajdują się obligacje skarbowe czy lokata bankowa. Z tego poradnika dowiesz się, czym one są, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy obligacjami i lokatami oraz w co lepiej inwestować w najbliższych miesiącach.

Obligacje i lokata bankowa – podstawowe informacje

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy obligacje, czy lokata bankowa będą lepszym wyborem inwestycyjnym. Co do zasady, obie strategie działania uznawane są za obarczone relatywnie niskim ryzykiem inwestycyjnym. Z jednej strony mogą stanowić dobre zabezpieczenie oszczędności przed utratą ich wartości, a z drugiej strony nie powinniśmy liczyć na wysoki zysk z tego typu lokowania kapitału. To opcje dla inwestorów, którzy cenią sobie spokój, stabilizację i nie oczekują szybkiego pomnożenia kapitału. 

Więcej o tym, czym są obligacje, przeczytasz w jednym z naszych wcześniejszych poradników. W dużym skrócie są to dłużne papiery wartościowe, które emituje się w seriach. Zgodnie z klasyfikacją są instrumentem rynku kapitałowego. Inwestor kupuje obligacje, a ich emitent zobowiązany jest do spełnienia świadczenia pieniężnego (odkupienia obligacji) w określonym czasie i po określonej stawce. Ze względu na rodzaj emitenta, obligacje mogą być: skarbowe, korporacyjne czy też komunalne. Ze względu na termin wykupu, wyróżnia się obligacje: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe i wieczyste. W ostatnich miesiącach na znaczeniu zyskują m.in. obligacje indeksowane inflacją.

Zupełnie innym instrumentem finansowym jest lokata bankowa. To instrument oferowany przez instytucje finansowe. Polega on na wpłaceniu określonej kwoty środków pieniężnych na lokatę z podanym oprocentowaniem. To ostatnie wskazuje na to, o ile wzrośnie kapitał po zakończeniu lokaty. W czasach wysokiej inflacji, jest to jeden ze sposobów na ograniczenie jej negatywnych skutków i na zabezpieczenie zgromadzonych oszczędności przed spadkiem ich wartości. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że wypłacenie środków z lokaty przed upływem jej terminu sprawi, że inwestor poniesie niepotrzebne straty. W naszych poradnikach pisaliśmy już o tym, czy lokaty bankowe się opłacają oraz jaka jest różnica w zestawieniu lokata a konto oszczędnościowe. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Obligacje a lokata – podobieństwa

Podejmując decyzję, co będzie lepsze, lokata czy obligacje, warto dostrzegać podobieństwa pomiędzy tymi instrumentami finansowymi. W obu przypadkach inwestor lokuje swoje środki na określony czas, przy czym różni się on w zależności od rodzaju obligacji czy też oferty lokaty bankowej. W obu przypadkach za spełnienie tego warunku otrzymuje się określone odsetki. Po upływie terminu obligacji lub lokaty bankowej inwestorowi wypłacane są zainwestowane przez niego środki. To sprawia, że oba instrumenty finansowe charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym i mogą być traktowane jako zabezpieczenie środków na czas wysokiej inflacji i nie tylko

Zarówno obligacje skarbowe, jak i lokaty oferowane są w bankach. To kolejne podobieństwo pomiędzy tymi instrumentami. Jednocześnie należy wiedzieć o tym, że za dystrybucję obligacji korporacyjnych odpowiadają domy maklerskie, które pośredniczą również w przypadku inwestycji giełdowych. Przy okazji dowiedz się, jak inwestować na giełdzie. Obligacje i lokaty mogą mieć podobne oprocentowanie, przy czym przy tych pierwszych zdecydowanie częściej obserwuje się opcję oprocentowania zmiennego. To kluczowe podobieństwa, które zachodzą pomiędzy obligacjami i lokatami bankowymi. Zdecydowanie więcej różni oba instrumenty finansowe.

Obligacja a lokata – różnice

Przejdźmy do zestawienia obligacje a lokata pod kątem różnic, które pomiędzy nimi zachodzą. Pierwsza z nich występuje w okresie trwania inwestycji. W przypadku lokat bankowych, najczęściej obserwuje się oferty obejmujące okres roku. W przypadku obligacji częściej spotyka się termin 1-3 lata. Ponadto obligacje charakteryzują się lepszym oprocentowaniem, zwłaszcza gdy postawi się na dokumenty dłużne korporacyjne. Szansa na większy zysk idzie wówczas parze ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego. 

Kolejną różnicą jest to, że w przypadku obligacji łatwiej wyjść z inwestycji w trakcie jej trwania. Wybrane obligacje można sprzedać szybciej i zachować wypracowane odsetki. W przypadku lokaty bankowej przedwczesne jej zakończenie sprawia, że klienci w większości przypadków tracą wygenerowany zysk. Obligacje oferowane są również ze zmiennym oprocentowaniem, które jest dostosowywane do warunków rynkowych. Wśród lokat wciąż stosuje się głównie oprocentowanie stałe.

Same lokaty bankowe posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na poziomie do 100 000 euro. Obligacje charakteryzują się różnego rodzaju zabezpieczeniami, w tym m.in.: cesjami, gwarancjami, hipoteką, zastawami i poręczeniami. Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem wiążącej decyzji inwestycyjnej. Kolejna różnica dotyczy obligacji korporacyjnych, których dystrybucją zajmują się domy maklerskie, więc do ich zakupu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku maklerskiego.

W przypadku obligacji inwestor może liczyć na wypłacanie odsetek w regularnych odstępach czasu, np. co trzy miesiące lub co pół roku. Lokata bankowa charakteryzuje się tym, że odsetki wypłacane są po jej zakończeniu. Z drugiej strony lokatę można przedłużyć, a obligacje należy sprzedać w terminie ustalonym w umowie ich zakupu. Różnica obejmuje również podstawę prawną obu instrumentów finansowych. Lokaty bankowe regulowane są przez Prawo bankowe, a obligacje przez Ustawę o obligacjach.

Co lepsze obligacje czy lokata?

Wiele osób zastanawia się nad tym, w co inwestować w czasie inflacji. Wówczas liczymy już nie tylko na zysk, ale przede wszystkim na zabezpieczenie kapitału. Co jest lepsze? Lokaty czy obligacje skarbowe? Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zarówno lokata terminowa, jak i obligacje skarbowe, charakteryzują się względnym bezpieczeństwem oraz niskim potencjalnym zyskiem. Dobrze zabezpieczają środki, ale ograniczają możliwość ich pomnożenia w krótkim czasie. W obu instrumentach finansowych należy uzbroić się w cierpliwość i z dużą dokładnością można kalkulować przyszłe zyski. 

Z doświadczenia wiemy, że dobrym wyborem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. W jej ramach warto wybrać zarówno lokatę terminową, jak i obligacje, przy czym nie musimy ograniczać się tylko do obligacji skarbowych. Coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się obligacje korporacyjne. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy lokata terminowa, czy obligacje, to warto skonsultować się ze specjalistą oraz dokładnie przeanalizować wady i zalety obu strategii. Wszystko po to, aby wybrać mądrze i z korzyścią dla swojego majątku.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!