Co to jest WIG20?

WIG20 to indeks giełdowy typu cenowego tworzony przez 20 największych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks prowadzono na rynek w kwietniu 1994 roku. We wrześniu 2013 roku do indeksu dodano 10 kolejnych spółek, co dało początek kolejnemu indeksowi – WIG30. Nowy indeks publikowany jest obok indeksu WIG20.

Ciekawostka: W indeksie WIG20 nie może być zawarte więcej niż 5 spółek, których działalność związana jest z tym samym sektorem gospodarczym.