Co to jest Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – rodzaj zabezpieczenia banku, które stosowane jest w sytuacji, gdy klient korzystający z kredytu hipotecznego nie dysponuje odpowiednio wysokim wkładem własnym. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może być pobierane jako podwyższona marża kredytowa do momentu wyrównania salda zadłużenia, w stosunku do wymaganego wkładu własnego lub też jako z góry naliczona składka za 3-5 lat. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych ubezpieczeń kredytowych stosowanych przez banki.