Co to jest PIN karty?

PIN to specjalny i unikatowy (zazwyczaj czterocyfrowy) kod zabezpieczający karty płatnicze. Specjalny kod zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym użyciem w punktach handlowych (przyjmujących płatności z wykorzystaniem terminali POS), a także przed wypłatą gotówki z bankomatów. Trzykrotne podanie błędnego kodu PIN skutkuje zablokowaniem karty, którą może odblokować posiadacz karty kontaktując się ze swoim bankiem, np. poprzez infolinię. 

Kod PIN może być nadany przez instytucję finansową (bank) lub indywidualnie ustalony przez posiadacza karty. Przypisany danej karcie kod PIN zapisywany jest na serwerach bankowych i może być wielokrotnie zmieniany przez posiadacza karty.