Co to jest Grupa kapitałowa?

Grupa kapitałowa to termin definiowany w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Według ustawy jest to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi, które kontrolowane są przez jednostkę dominującą. Jednostką dominująca wraz z jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową, określaną również jak tzw. holding finansowy. Jednostką dominującą może być spółka handlowa (osobowa lub kapitałowa) lub przedsiębiorstwo państwowe.