Co to jest Blokada środków na koncie?

Blokada środków na koncie (rachunku bankowym) – forma bankowego zabezpieczenia wierzytelności poprzez uniemożliwienie posiadaczowi rachunku (złotowego lub dewizowego) korzystanie ze zdeponowanych na nim środków bez zgody banku. Blokada środków na rachunku ustanawiana jest do wysokości powstałego zobowiązania i do czasu zniesienia blokady. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym, blokadą mogą być objęte środki zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także lokatach terminowych.

W praktyce bankowej zastosowanie znajduje kilkadziesiąt typów blokad rachunku, spośród których można wyłonić trzy podstawowe grupy:

  • blokady wynikające z przeprowadzonych transakcji płatniczych,
  • blokady na skutek zajęcia rachunku w postępowaniu egzekucyjnym lub innego rodzaju decyzji uprawnionego organu władzy państwowej (np. postanowienia prokuratora),
  • blokady o charakterze zabezpieczającym (tzw. autonomicznym).