Co to jest Bankomat?

Urządzenie umożliwiające samodzielną realizację operacji bankowych za pomocą posiadanej karty płatniczej, powiązanej z określonych rachunkiem bankowym. Wypłata środków z rachunku może być realizowana przy użyciu karty zaopatrzonej w pasek magnetyczny lub chip. Coraz częściej nowoczesne bankomaty zapewniają możliwość realizacji transakcji zbliżeniowych oraz BLIK. 

Poza gotówkowymi wypłatami środków z rachunku większość bankomatów umożliwia również sprawdzenie salda kont, a także wydrukowanie potwierdzenia wpłaty na konto. Dodatkowo nowsze modele pozwalają m.in.: sprawdzić historię rachunku, zrealizować przelew lub wpłatę na rachunek innej osoby, wprowadzić zmiany w zakresie zleceń stałych itd. 

Warto również podkreślić to, że jednym z typów bankomatu jest wpłatomat. Urządzenie to umożliwia dokonywanie wpłat środków na rachunek powiązany z kartą płatniczą użytą w trakcie realizacji operacji. 

Bankomaty/wpłatomaty posiadają kasety nominałowe, w których znajdują się banknoty przeznaczone do wypłaty lub pochodzące z wpłat, oraz kasety zrzutowe, gdzie trafiają banknoty uszkodzone, nieodebrane przez klienta, bądź też odrzucone przez moduł gotówkowy.

Ciekawostka: Pierwszy bankomat na świecie uruchomiono w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, przez First Pensylwania Bank. W Polsce pierwszy bankomat oddano do użytku w 1990 roku. Był to bankomat w III oddziale Banku Polska Kasa Opieki SA (obecnie Bank Pekao) przy ulicy Tadeusza Czackiego w Warszawie.