Upadłość banku a konsumenci - co z pieniędzmi, lokatami i kredytami klientów?

Upadłość banku a konsumenci - co z pieniędzmi, lokatami i kredytami klientów?

Czy bank może zbankrutować? Niestety tak. W takiej sytuacji rodzą się pytania o zgromadzone przez klientów oszczędności i takie kwestie jak upadłość banku a lokaty czy też upadłość banku a spłata kredytu. Sprawdźmy, co dzieje się z pieniędzmi, gdy bank ogłasza upadłość i co dzieje się z kredytem po upadku banku.

Czym jest upadłość banku?

O upadłości banku mówimy, gdy zajdzie jedna z dwóch poniższych sytuacji:

  • bank nie jest w stanie zaspokoić zobowiązań według bilansu sporządzonego na koniec roku sprawozdawczego,
  • bank nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w zakresie wypłaty tzw. środków gwarantowanych na rachunkach bankowych.

Każda z tych sytuacji oznacza, że doszło do bankructwa banków. A jako że do upadłości banków dochodzi zdecydowanie częściej, niż byśmy sobie tego życzyli, staramy się do tego przygotować i odpowiednio się zabezpieczyć. W tym celu powstała m.in. dyrektywa o upadłości banków. 

Dyrektywa o upadłości banków

Czym jest dyrektywa o upadłości banków? Celem dyrektywy było stworzenie przepisów dotyczących pomocy, jaką można udzielić instytucjom finansowym, które znalazły się w trudnym położeniu. Poza tym ma ona zapobiegać sytuacji, w której upadłość jednego banku sprawia, że i inne banki znajdą się w upadłości. Do tego dyrektywa zawiera wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy, które regulują naprawę i restrukturyzację banków, które znajdują się na progu upadłości.

Kluczowe zagadnienia dyrektywy dotyczą:

  • zapobiegania – gdy bank jest w trudniej sytuacji,
  • wczesnej interwencji – gdy bank jest w złej sytuacji finansowej,
  • restrukturyzacji – gdy bank jest na progu upadłości.

W praktyce wygląda to tak, że każdy z krajów Unii Europejskiej ustanawia własny, krajowy fundusz, który ma posłużyć do sfinansowania restrukturyzacji banku, któremu grozi upadłość. Dzięki takiej ustawie o uporządkowanej upadłości i likwidacji banków możemy sprawić, aby taka sytuacja miała jak najmniej negatywnych konsekwencji. Dotyczy to także klientów poszczególnych banków. A skoro tak, to sprawdźmy, co dzieje się z naszymi pieniędzmi, gdy bank upada. 

Upadłość banku a pieniądze

Jak już wspominaliśmy, upadłość banku oznacza, że dany bank nie ma środków na regulowanie swoich zobowiązań. A jeśli w tym właśnie banku trzymałeś pieniądze, oznacza to, że nie ma on z czego ci ich oddać. Czy to oznacza, że przez bankructwo banku możesz stracić oszczędności całego życia?

Na szczęście nie. Wszystko za sprawą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Otóż Bankowy Fundusz Gwarancyjny to rodzaj ubezpieczenia, które gwarantuje odzyskanie depozytów w wartości do 100 000 euro. Oznacza to, że jeśli trzymałeś w banku taką lub niższą kwotę, w całości ją odzyskasz. Co więcej, BFG ma 7 dni roboczych na wypłatę tej kwoty od momentu spełnienia warunków gwarancji. Z drugiej strony roszczenie ulega przedawnieniu po 5 latach, także masz nieco czasu, aby upomnieć się o swoje pieniądze. Dotyczy to także środków zgromadzonych na koncie walutowymczy koncie firmowym.

Co jednak w przypadku osób, które trzymały w banku większą kwotę? Tutaj sytuacja się komplikuje. BFG wypłaci ci wyłącznie równowartość 100 000 euro. A co zresztą pieniędzy? Będziesz się musiał o nie osobno starać w ramach postępowania upadłościowego. Sąd, który ogłosi upadłość takiego banku, wskaże jednocześnie termin, w jakim masz zgłosić swoje roszczenie.

Nie da się ukryć, że nie jest to ani wygodne, ani szybkie rozwiązanie. Dlatego, jeśli tylko masz taką możliwość, oszczędności większe niż 100 000 euro porozdzielaj pomiędzy kilka banków. Wówczas, nawet gdy jeden z nich zbankrutuje, w zasadzie natychmiast odzyskasz zdeponowane w nim pieniądze.

Są jednak sytuacje, w których BFG zwróci ci większą kwotę niż 100 000 euro. Dotyczy to środków, jakie otrzymałeś w ciągu 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości banku, o ile pochodzą one:

  • ze sprzedaży mieszkania,
  • z podziału majątku po rozwodzie,
  • ze spadku,
  • z wypłaty ubezpieczenia,
  • w wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

W takim przypadku limit gwarancji zostaje poniesiony do 200 000 euro. Przy czym dotyczy to kwot zdeponowanych przez osoby fizyczne.

I jeszcze jedna kwestia. Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma pieniądze, aby wypłacić je klientom upadającego banku? Odpowiedź jest prosta. Od samych banków. Otóż wszystkie banki, które mają swoją siedzibę w Polsce, składają się na BFG w formie depozytów. 

Pozostaje jeszcze pytanie, co ty jako klient możesz zrobić, aby uchronić się przed konsekwencjami upadku banku. Najlepszym wyjściem jest uniknięcie takiej sytuacji. Jak możesz to zrobić? Przede wszystkim postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o danym banku, zanim zdeponujesz w nim pieniądze. Potraktuj go jak kontrahenta. A jak sprawdzić kontrahenta w tym przypadku? Przede wszystkim upewnij się, że dany bank objęty jest gwarancją BFG. Poza tym sprawdź, jaka jest aktualna sytuacja danego banku, czyli czy nie jest on zagrożony upadkiem.

Upadłość banku a lokata

A co się dzieje po upadłości banku z pieniędzmi zdeponowanymi na lokacie? W tym przypadku gwarantem odzyskania środków również jest BFG. Przy czym cały czas obowiązuje limit 100 000 euro na klienta. Jeśli w sumie trzymałeś w banku, czy to na koncie osobistym, koncie oszczędnościowym czy lokacie więcej niż 100 000 euro, od razu odzyskasz wyłącznie równowartość tego limitu.

Dlatego w przypadku większych oszczędności warto porozdzielać je na lokatach w różnych bankach. W ten sposób najszybciej odzyskasz wszystkie pieniądze, jeśli dany bank zbankrutuje. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to najdoskonalsze rozwiązanie, ale jest ono najbezpieczniejsze.

Upadłość banku a kredyt – co z kredytem, jak bank upadnie

Wiesz już, że upadek banku nie oznacza, że tracisz wszystkie swoje pieniądze. A teraz odpowiedzmy sobie na równie ważne pytanie: co się dzieje z kredytem, gdy bank upada? Pewnie każdy z nas ucieszyłby się, gdyby okazało się, że upadłość banku sprawia, że dług zostaje umorzony, a kredyt znika. Niestety nie ma o tym mowy.

Upadłość banku nie ma większego wpływu na to, co dzieje się z twoim zadłużeniem, a kredyty wciąż trzeba spłacić. Dlaczego? Otóż w przypadku, gdy bank upada, zostaje on przejęty przez inny bank. W ten sposób niejako z automatu stajesz się klientem tego drugiego banku. I to jemu oddajesz kredyt. Zatem, co z kredytem, kiedy bank upada? Co najwyżej zmienia się po prostu konto, na które będziesz wpłacał ratę swojego kredytu. A i to nie zawsze. 

Kredyt hipoteczny a upadłość banku

A jak wygląda kwestia upadłość banku a kredyt frankowy lub upadłość banku a kredyt hipoteczny? Tak samo, jak w przypadku na przykład kredytów gotówkowych. Po prostu musisz je spłacać tak jak dotychczas.

Podsumowanie: Upadłość banku – co z kredytem, pieniędzmi i lokatami?

Z upadłością banku mamy do czynienia, gdy bank nie ma środków na wypłatę swoich zobowiązań. Zgodnie z dyrektywą o upadłości banku w takiej sytuacji podejmowane są kroki, które mają zapobiec upadkom kolejnych banków. A jaki wpływ ma upadłość banku na klientów? Co dzieje się z kredytem po upadku banku? Po pierwsze, pieniądze klientów są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w ciągu 7 dni zwraca klientom oszczędności do kwoty, która maksymalnie wynosi 100 000 euro. Limit ten jest dwukrotnie większy w przypadku oszczędności pochodzących ze sprzedaży mieszkania, spadku, ubezpieczenia bądź odprawy emerytalnej lub rentowej. Również pieniądze pochodzące z podziału majątku po rozwodzie są objęte limitem do 200 000 euro. Jeśli chcesz mieć pewność, że odzyskasz wszystkie swoje oszczędności pomimo bankructwa banku, trzymaj je w mniejszych sumach na kontach w różnych bankach. A co zrobić z kredytem w przypadku bankructwa banku? Co dzieje się z kredytem hipotecznym, gdy bank upada? Nie pozostaje ci nic innego, jak spłacać swoje zobowiązanie tak jak do tej pory. Pod tym względem bankructwo banku niewiele zmienia, a kredyt nie znika.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!