Subkonto w ZUS - co to jest i kto je ma?

Subkonto w ZUS - co to jest i kto je ma?

Każda osoba dorosła posiada konto w ZUS, gdzie gromadzone są środki emerytalne na rzecz wypłacania świadczeń w przyszłości. Oprócz tego wielu ubezpieczonych posiada subkonto ZUS. To oddzielne konto, na którym znajdują się tzw. pieniądze spadkowe. To one podlegają następnie dziedziczeniu i podziałowi. W tym artykule sprawdzimy, co to jest subkonto ubezpieczonego w ZUS, kto je posiada, czym się charakteryzuje oraz jak wypłacić z niego zgromadzone środki.

Co to jest subkonto w ZUS?

Zastanawiasz się, o co chodzi z subkontem ZUS, co to jest i do czego służy? W tym akapicie spróbujemy to wyjaśnić. W dużym skrócie stanowi ono wydzieloną część z podstawowego konta ZUS osoby ubezpieczonej. Eksperci nazywają ten rachunek II filarem. Obecnie posiada go znaczna liczba ubezpieczonych. Instytucja subkonta została wprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2011 roku. To wtedy powstały pierwsze konta tego typu.

Warto wiedzieć, co oznacza subkonto w ZUS, ponieważ zgromadzone na nim środki podlegają dziedziczeniu lub podziałowi w określonych sytuacjach. Na subkoncie gromadzone są szczególne rodzaje składek emerytalnych, które już zostały wpłacone lub wpłacamy je nadal. Środki te pochodzą z takich źródeł jak:

 • 5% składki emerytalnej, która do 2011 roku była przekazywana do OFE (środki z obniżenia składki do OFE);
 • 51,5% wartości środków przekazanych przez OFE i umorzonych na rachunku ubezpieczonego jednostek rozrachunkowych zgodnie ze stanem na dzień 31 stycznia 2014 roku (środki z umorzenia obligacji w OFE);
 • środki odpowiadające wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych związana z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od progu emerytalnego (środki z suwaka OFE).

Obecnie na subkonto w ZUS trafia dokładnie 4,38% podstawy składki emerytalnej w przypadku osób wpłacających pieniądze na OFE lub 7,3% podstawy składki w przypadku osób, które nie mają umowy z OFE. Przy okazji warto zapoznać się z tym, do kiedy płaci się ZUS i czy ZUS trzeba płacić z konta firmowego.

Wiele osób zastanawia się również, czy możliwe jest zajęcie konta przez Urząd Skarbowy. Zgodnie z przepisami środki zgromadzone na subkoncie ZUS mogą podlegać zajęciu.

Kto ma subkonto w ZUS?

Zastanawiasz się nad tym, kto ma subkonto w ZUS-ie i czy dotyczy to Ciebie? Każdy z nas wie, czym jest ZUS. Co to jest subkonto w banku również. Zdecydowanie mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, co to jest indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przyjętymi przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych założył tego typu rachunek każdej osobie ubezpieczonej, która przyszła na świat po 31 grudnia 1968 roku i miała umowę zawartą z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE). Oznacza to, że obecnie subkonto w ZUS ma większość ubezpieczonych.

ZUS subkonto - dziedziczenie

Gromadzona na subkoncie ZUS emerytura podlega dziedziczeniu, w przeciwieństwie do środków gromadzonych w ramach podstawowego konta, czyli I filaru. W przypadku subkonta w ZUS, dziedziczenie obejmuje środki na nim zawarte. Właśnie dlatego warto zapoznać się dokładnie z całą procedurą i z charakterystyką tego rachunku.

Środki na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu lub podziałowi w sytuacjach:

 • unieważnienia małżeństwa;
 • rozwodu;
 • śmierci osoby, która jest właścicielem subkonta;
 • ustania wspólnoty majątkowej.

Osoby zainteresowane tym tematem powinny zapoznać się z instrukcją Urzędu dotyczącą sytuacji subkonto w ZUS a dziedziczenie. Wszystko dlatego, że procedura różni się w zależności od sytuacji i wymienia się takie rozwiązania jak:

 • dziedziczenie środków z subkonta ZUS w przypadku członków OFE:
 • dziedziczenie i podział środków z subkonta ZUS z tytułu zdarzeń prawnych lub osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego;
 • dziedziczenie środków z subkonta ZUS w przypadku osób niebędących członkami OFE.

Jak sprawdzić subkonto w ZUS osoby zmarłej?

W przypadku subkonta ZUS, jak sprawdzić jego stan po śmierci bliskiej osoby? Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania spadkobierców o możliwości odzyskania środków z subkonta ZUS osoby zmarłej. W związku z tym, jak sprawdzić subkonto w ZUS zmarłego? Aby to zrobić, należy udać się do ZUS i złożyć dedykowany wniosek. Warto w tym celu skontaktować się z urzędnikiem, aby postępować zgodnie z przyjętą procedurą.

Jak wypłacić pieniądze z subkonta ZUS?

Wypłata środków z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że można się po nią zgłosić w dowolnym momencie. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek. Uprawnieni do tego są spadkobiercy wskazani przez osobę zmarłą lub osoby, które nabywają prawo do spadku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza wnioskiem należy przedłożyć takie dokumenty jak:

 • skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego;
 • dokument poświadczający bycie spadkobiercą (np. odpis aktu małżeństwa);
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

W określonych przypadkach niezbędne będą również testament oraz oświadczenie o dziedziczeniu. W przypadku subkonta ZUS wypłata następuje w terminie wypłat transferowych między OFE. Obecnie mają one miejsce w ostatnie dni robocze: lutego, maja, sierpnia i listopada, jednak wypłata środków z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego nie może nastąpić szybciej, niż po upływie miesiąca od złożenia dokumentów.

Jeżeli interesuje Cię tematyka biznesowa lub myślisz o założeniu swojej firmy, to sprawdź nasz poradnik, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!