Restrukturyzacja firmy - czym jest i na czym polega?

Restrukturyzacja firmy - czym jest i na czym polega?

Problemy finansowe w firmie nie muszą oznaczać jej upadku. Nie możesz jednak bezczynnie czekać, aż twoja sytuacja sama się poprawi. Czasem jedynym wyjściem jest wprowadzenie zmian, dzięki którym będziesz w stanie spłacić wierzycieli, pozyskać nowych kontrahentów i sprawić, aby twoje konto firmowe znów było pełne. W tym celu przeprowadza się restrukturyzację firmy. Sprawdźmy, na czym dokładnie polega to postępowanie.

Restrukturyzacja firmy – co to jest?

Restrukturyzacja firmy to różnorodne działania, które przeprowadza się, aby poprawić sytuację finansową lub organizacyjną danego przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest zapewnienie ciągłości działania firmy i uniknięcie jej upadłości. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego dąży się do spłaty wierzycieli, choć nie zawsze koniecznie będzie uregulowanie wszystkich zaległości. Po prostu sąd może zadecydować o częściowym umorzeniu długów, zaprzestaniu naliczania odsetek lub wprowadzeniu ratalnego systemu spłaty takiego zobowiązania.

Dodajmy, że restrukturyzacja firmy to także jeden z czterech typów postępowań, który regulowany jest przepisami prawa i nad którym czuwa sąd gospodarczy.

Restrukturyzację firmy można przeprowadzić w ramach następujących postępowań:

 • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
 • przyśpieszone postępowanie układowe,
 • układowe,
 • sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzeniu układu przeprowadzane jest przez doradcę restrukturyzacyjnego, a sąd tylko zatwierdza układ, jaki został zawarty z wierzycielami. W przypadku przyśpieszonego postępowania układowego dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. Zarówno postępowanie o zatwierdzeniu układu, jak i przyśpieszone postępowanie układowe mogą być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem, nie stanowi więcej niż 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Z kolei postępowanie układowe oznacza, że dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem, jest większa niż 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Natomiast postępowanie sanacyjne jest najdalej idącym ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W tym przypadku dłużnik ma możliwość przeprowadzenia szerszych działań sanacyjnych oraz zawarcia układu.

O tym, w ramach którego z tych postępowań przeprowadzana będzie restrukturyzacja firmy, decyduje konkretna sytuacja danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak najczęściej mamy do czynienia z restrukturyzacją w ramach postępowania o zatwierdzenie układu oraz postępowania sanacyjnego.

Skoro wiemy już, co to jest restrukturyzacja firmy, warto przyjrzeć się, na czym dokładnie polega ten proces.

Restrukturyzacja firmy – na czym polega?

Działania w ramach restrukturyzacji firmy możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do zmian o charakterze wewnętrznym zaliczamy na przykład:

 • redukcję zatrudnienia,
 • zmianę polityki zatrudnienia,
 • zmianę struktury organizacyjnej,
 • usprawnienie procesów,
 • optymalizację kosztów,
 • wprowadzenie nowych produktów lub usług.

W tym miejscu warto podkreślić, że kwestia restrukturyzacja firmy a pracownicy nie może obejmować działań, które mogłyby naruszać prawa pracownicze.

Poza tym w ramach restrukturyzacji firmy można także zwiększyć kapitał zakładowy.

Z kolei zmianami zewnętrznymi wprowadzanymi w ramach restrukturyzacji firmy są między innymi:

 • zmiana struktury kontrahentów,
 • nawiązanie relacji z nowymi kontrahentami,
 • rozpoczęcie działań na nowym rynku,
 • wypracowanie przewag konkurencyjnych, pozwalających na maksymalizację wyniku finansowego.

Jak widać, możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji firmy są bardzo różnorodne. Wybór najlepszych z nich zależy od problemów, z jakimi zmaga się dane przedsiębiorstwo i celów, jakie chcemy osiągnąć dzięki wprowadzanym zmianom.

Restrukturyzacja firmy – przykład

Załóżmy, że dana firma przechodzi restrukturyzację w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu. W takim przypadku proces ten będzie składał się z następujących etapów:

 • zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,
 • przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacji i wykazu wierzytelności,
 • wyznaczenie dnia układowego oraz obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego,
 • weryfikacja spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych,
 • przygotowanie propozycji układowych,
 • głosowanie nad układem,
 • zbieranie głosów od wierzycieli,
 • przyjęcie układu przez wierzycieli, którzy mają w sumie 2/3 kwoty wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,
 • złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu,
 • rozpoznanie wniosku i zatwierdzenie układu przez sąd.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na koszt postępowania restrukturyzacyjnego składają się 2 rodzaje opłat:

 • koszty sądowe,
 • koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy.

W przypadku kosztów sądowych opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Natomiast wynagrodzenie zarządcy i nadzorcy zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

To, jak długo będzie trwała restrukturyzacja firmy, zależy od wybranego postępowania. Maksymalny czas restrukturyzacji w przypadku zatwierdzenia układu wynosi 4 miesiące, a postępowania sanacyjnego 12 miesięcy.

Warto jednak dodać, że czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu zależy od wyboru dnia układowego. A ten może przypadać najwcześniej na 3 miesiące przed złożeniem wniosku do sądu. Z drugiej strony dzień układowy nie może nastąpić później niż na 1 dzień przed złożeniem takiego wniosku. Oznacza to, że postępowanie o zatwierdzenie układu trwa zazwyczaj dokładnie 3 miesiące, choć skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego mogą trwać 4 miesiące.

Co ważne, po upłynięciu 4 miesięcy postępowanie nie zostaje umorzone, tylko wygasają skutki obwieszczenia. Co to znaczy? Po prostu po tym czasie wygasa szeroka ochrona dłużnika, polegająca na braku możliwości wszczynania postępowań egzekucyjnych oraz ochronie przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla przedsiębiorców.

Podsumowanie: Restrukturyzacja firmy – co to znaczy?

Restrukturyzacja firmy to szereg działań, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej firmy, ochronę przed upadłością oraz spłatę wierzycieli. Na czym dokładnie polega taka restrukturyzacja firmy? Dziania w jej ramach możemy podzielić na wewnętrzne (np. zmiana polityki zatrudnienia, redukcja zatrudnienia, zmiana struktury organizacyjnej, usprawnienie procesów, optymalizacja kosztów, wprowadzenie nowych produktów itp.) oraz zewnętrzne (np. zmiana struktury kontrahentów, działania na nowym rynku, wypracowanie przewagi konkurencyjnej itp.). Restrukturyzację można przeprowadzić w ramach 4 różnych postępowań: zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne. Dobór jednego z tych postępowań zależy od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Czas przeprowadzania restrukturyzacji zależy od wybranego postępowania i zazwyczaj trwa od kilku miesięcy do roku.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!