Kapitał zakładowy - czym jest i jak go sprawdzić?

Kapitał zakładowy - czym jest i jak go sprawdzić?

Przymierzasz się do założenia spółki i zastanawiasz się nad wysokością kapitału zakładowego, jaki będziesz musiał wnieść wraz ze swoimi wspólnikami? Sprawdź, czym dokładnie jest kapitał zakładowy, jaka jest jego wartość minimalna w zależności od rodzaju spółki oraz gdzie możesz sprawdzić, jaki kapitał zakładowy mają inne firmy.

Kapitał zakładowy – co to?

Kapitał zakładowy to wkład założycieli, który zostaje wniesiony podczas tworzenia spółki. Stanowi on majątek spółki, który pełni funkcję gwarancyjną. Innymi słowy, kapitał zakładowy zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością. Poza tym kapitał zakładowy ma funkcję prawną, ponieważ jest on dzielony na udziały obejmowane przez poszczególnych wspólników. 

Wiemy już, czym jest kapitał zakładowy. A jaką ma on formę? Na kapitał zakładowy mogą składać się zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne, czyli nieruchomości i ruchomości. W przypadku tej ostatniej kategorii kapitałem zakładowym mogą być: samochody, maszyny, lub sprzęt specjalistyczny. Jeśli kapitał zakładowy ma formę pieniężną, wpłaca się go na konto firmowe spółki.

Jaka jest wysokość kapitału zakładowego?

Minimalna wysokość kapitału zakładowego zależy od rodzaju spółki, jaką chcesz założyć. W praktyce wygląda to następująco:

  • spółka z o.o. – minimum 5000 zł,
  • spółka komandytowo-akcyjna – minimum 50 000 zł,
  • spółka akcyjna – minimum 100 000 zł,
  • prosta spółka akcyjna – minimum 1 zł.

Co ważne, jeśli zakładasz spółkę z o.o., kapitał zakładowy w deklarowanej kwocie musisz pokryć od razu. Natomiast w przypadku spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej początkowo wystarczy pokryć kapitał w wysokości ¼ deklarowanej kwoty. A co z pozostałą częścią kapitału zakładowego? W tym przypadku należy po prostu skazać terminy, w których kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości. 

Czy wysokość kapitału zakładowego ma znaczenie?

Podane wyżej wartości kapitału zakładowego to niezbędne minimum, aby założyć spółkę określonego rodzaju. Możesz się jednak zastanawiać, czy warto zwiększyć kapitał zakładowy, czy raczej nie ma to większego znaczenia. Jak to zatem jest z tą wysokością kapitału zakładowego?

Przede wszystkim przed podjęciem decyzji co do wysokości kapitału zakładowego, warto sobie uświadomić, że pełni on także funkcję informacyjną. To między innymi na tej podstawie potencjalni kontrahenci ocenią sytuację majątkową twojej spółki. Z tego względu wiele firm decyduje się na założenie spółki o większym kapitale zakładowym niż minimalny. W ten sposób sygnalizują ewentualnym partnerom biznesowym rozmiar prowadzonej przez siebie działalności.

Oczywiście nic nie zastąpi dokładnych analiz przy ocenie sytuacji finansowej danej spółki, ale wysokość kapitału zakładowego można potraktować jako punkt wyjścia. Dlatego też wysokość kapitału zakładowego ma znaczenie i nie zawsze warto wybierać opcję minimalną. Z tego względu warto poszukać sposobu na to, jak oszczędzać pieniądze w tym celu.

Pamiętaj także, że kapitał zakładowy można podnieść już w trakcie funkcjonowania spółki. Najczęściej dochodzi do tego, gdy:

  • następuje zwiększenie rozmiarów działalności spółki,
  • wspólnicy chcą zwiększyć zdolność kredytową swojej spółki,
  • wspólnicy chcą uwiarygodnić się przed kontrahentami,
  • następuje unowocześnienie spółki,
  • wspólnicy chcą dokapitalizować spółkę,
  • dochodzi do restrukturyzacji firmy.

Dysponowanie kapitałem zakładowym

Środki, które stanowią kapitał zakładowy, zaliczane są do wyodrębnionego majątku spółki. A ten może zostać wykorzystany na rzecz prowadzenia działalności przez spółkę. W praktyce oznacza to, że spółka może dowolnie dysponować kapitałem zakładowym, o ile majątek ten przeznaczany jest na działania podejmowane na rzecz realizacji celów danej spółki. W takim przypadku mówimy o surogacji składników stanowiących wkład, ponieważ jedne składniki majątku mogą zostać zastąpione innymi.

Surogacja sprawia, że dana spółka nie musi w danym momencie posiadać majątku w wysokości kapitału zakładowego. Dlatego też często określa się tzw. nienaruszalność kapitału zakładowego spółki. Polega to na tym, że wobec określonej część kapitału zakładowego nie można podejmować czynności, który mogłyby go pomniejszyć.

Jak sprawdzić kapitał zakładowy?

Informacje o wysokości kapitału zakładowego są jawne. Gdzie zatem możesz sprawdzić kapitał zakładowy? Jeśli chcesz poznać, jaki kapitał zakładowy ma dana spółka, możesz zrobić to w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową KRS i wyszukasz tam interesującą cię spółkę, np. wpisując jej numer KRS. Informacje o kapitale zakładowym odnajdziesz w rubryce nr 8.

Dodajmy, że spółki często same informują o wysokości kapitału zakładowego, umieszczając takie dane np. na swojej stronie internetowej.

Podsumowanie: Kapitał zakładowy – co to jest?

Co to jest kapitał zakładowy? Jest to pieniężny lub niepieniężny wkład, jaki zostaje wniesiony przez założycieli wraz z powstaniem spółki. Jednocześnie kapitał zakładowy stanowi majątek spółki, który pełni jednocześnie funkcję gwarancyjną, prawną, a także informacyjną. Minimalna wysokość kapitału zakładowego zależy od rodzaju spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 5000 zł, przy spółce akcyjnej to 100 000 zł, a przy spółce komandytowo-akcyjnej – 50 000 zł. Z kolei prosta spółka akcyjna może mieć kapitał zakładowy w wysokości 1 zł. Ustalając kapitał zakładowy, warto uwzględnić, że jego wysokość może stanowić podstawę oceny danej spółki przez potencjalnych kontrahentów. Z tego względu często opłaca się tworzyć spółki o kapitale zakładowym wyższym niż niezbędne minimum. A czy kapitał zakładowy można wydać? Owszem, można go przeznaczyć na cele związane z działalnością spółki. Z kolei informacje o wysokości kapitału zakładowego danej spółki znajdziemy w KRS. 

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!