Inwestowanie dywidendowe

Inwestowanie dywidendowe

Wśród strategii inwestycyjnych wymienia się inwestowanie dywidendowe. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się ono na kupowaniu akcji spółek, które gwarantują akcjonariuszom wypłacenie dywidendy, czyli części wygenerowanego zysku. W tym poradniku sprawdzimy dokładnie, czym jest inwestowanie dywidendowe w Polsce, na czym polega zakup akcji oraz czy warto inwestować w spółki dywidendowe.

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Wyjaśnienie tego, na czym polega inwestowanie w spółki dywidendowe, warto rozpocząć od opisu samej dywidendy. Zgodnie z przyjętą definicją, dywidenda to część zysku generowanego przez spółkę, który następnie wypłacany jest akcjonariuszom. Jest to związane z tym, że każda osoba posiadająca pakiet akcji jest współwłaścicielem spółki i ma prawo do otrzymywania z tego tytułu części wygenerowanego zysku.

O tym, w jaki sposób ustalana i wypłacana jest dywidenda, decyduje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Wszystko w oparciu o przegłosowaną uchwałę. Wysokość otrzymywanej dywidendy zależy przede wszystkim od liczby posiadanych akcji. Standardem jest, że ustala się wartość dla pojedynczej akcji, a następnie mnoży ją przez liczbę akcji posiadaną przez akcjonariusza. Co do zasady, zdecydowanie najczęściej dywidenda wypłacana jest w postaci pieniędzy. Alternatywą jest jednak wypłacanie jej w formie akcji oraz innego rodzaju aktywów.

Sprawdźmy, jak inwestować w spółki dywidendowe, aby zwiększyć swoje szanse na wygenerowanie zysku. Strategia ta polega na dokładnej analizie sytuacji biznesowej spółek oraz kupowaniu ich akcji na giełdzie. Pod tym względem inwestowanie w dywidendę stanowi ciekawą opcję dywersyfikacji lokowania kapitału. Starannie przygotowana dywersyfikacja prowadzi do redukcji ryzyka w kontekście całego portfela inwestycyjnego.

Weryfikacja spółek dywidendowych

Zanim zdecydujesz się na inwestowanie w akcje dywidendy, sprawdź, które spółki je oferują. Poszczególne podmioty mogą mieć różne strategie działania, dlatego ważne jest, aby wybrać spółkę oferującą stałe lub rosnące dywidendy. Najlepszym sposobem na weryfikację działania biznesowego firmy jest sprawdzenie jej historycznych danych, w tym zysków generowanych w ostatnich latach oraz ich podziału na akcjonariuszy. W całym procesie warto skonsultować się z ekspertami, którzy zawodowo zajmują się analizą rynku i wspieraniem inwestorów w wybieraniu akcji. Niezbędne informacje możesz pozyskać również we własnym zakresie, ponieważ każda spółka akcyjna ma obowiązek publikowania raportów finansowych. W ramach inwestowania dywidendowego rekomenduje się wybór akcji firm o zbudowanej wartości. Choć kuszące są spółki wzrostowe, to jednak te wygenerowane zyski przede wszystkim inwestują w dalszy rozwój, co prowadzi do ograniczenia wypłacania dywidendy, a przecież o nią głównie chodzi w tej strategii.

Jak kupić akcje dywidendowe?

Inwestowanie pod dywidendę wymaga założenia rachunku inwestycyjnego w wybranym domu maklerskim. Następnie wspólnie z brokerem wybiera się interesująca spółkę oraz ustala cenę, za którą jesteśmy skłonni nabyć akcje. Po wpłaceniu środków na rachunek maklerski, akcje zostaną zakupione, gdy ich cena osiągnie pożądany przez nas próg. Strategia inwestowania dywidendowego polega na kupowaniu akcji po jak najniższej cenie, a następnie pobieraniu dywidendy oraz sprzedaży akcji po wyższej cenie. Trafna decyzja inwestycyjna może przynieść wiele korzyści. Warto pamiętać o tym, że wpływ na wartość akcji ma wiele czynników. To nie tylko realne działania spółki, ale również działalność spekulacyjna czy też krach na giełdzie. W związku z tym inwestowanie dywidendowe wymaga trzymania ręki na pulsie, dobrej orientacji biznesowej, a także dozy szczęścia.

Plusy i minusy inwestowania w dywidendy

Oczywiście każda inwestycja powinna być dobrze przemyślana. Zasada ta obejmuje również inwestowanie w dywidendy, które ma swoje plusy i minusy. Punktem wyjścia powinien być nasz wcześniejszy poradnik o tym, jak inwestować pieniądze, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne i zabezpieczyć swoje oszczędności.

Kluczowe korzyści związane z tą strategią inwestycyjną to przede wszystkim możliwość wypracowania stabilnego dochodu pasywnego w ramach prowadzonej inwestycji. Dywidendę otrzymuje się bez wykonywania aktywności biznesowej po stronie inwestora, o ile spółka wypracuje zysk. Ponadto inwestowanie w dywidendy daje spore możliwości dywersyfikacji, ponieważ można posiadać pakiety akcji wielu podmiotów. Ciekawą strategią jest reinwestowanie dywidendy w kolejne akcje, aby powiększać swój majątek i potencjalny zysk w przyszłości. Jednocześnie spółki dywidendowe charakteryzują się relatywnie wysoką stabilnością, dzięki czemu ryzyko inwestycyjne jest tu niższe. Jednocześnie do inwestowania w dywidendy nie potrzeba dużego kapitału. Jeżeli jednak zastanawiasz się, w co inwestować duże pieniądze, to zachęcamy do sprawdzenia innych naszych poradników, w których pisaliśmy m.in. o tym, czym charakteryzuje się inwestowanie w sztukę czy też inwestowanie w srebro i złoto.

Niestety inwestowanie dywidendowe nie jest pozbawione wad. Przede wszystkim ten typ inwestycji charakteryzuje się wydłużonym czasem zwrotu i wymaga cierpliwości. Ze względu na mniejsze ryzyko, mniejszy jest też potencjalny zysk. Kolejnym minusem z punktu widzenia inwestora jest konieczność opłacenia podatku od otrzymanej dywidendy. W związku z tym musisz liczyć się z tym, że Twój zysk będzie pomniejszony o odpowiednią stawkę podatku od zysków kapitałowych.

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Inwestowanie ma sens. Doceniamy to zwłaszcza w czasach inflacji oraz wahań gospodarczych, gdy poszukujemy sposobu na zabezpieczenie swoich oszczędności. Przemyślana lokata kapitału może przynieść również wymierny zysk i powiększenie majątku. W związku z tym warto inwestować w spółki dywidendowe. To doskonały wybór na urozmaicenie portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka lokaty kapitału. Tego typu strategia stanowi dobre uzupełnienie do takich strategii jak: inwestowanie w fundusze ETF, srebro czy też waluty.

Aby zwiększyć swoje szanse na wygenerowanie zysku, rekomendujemy regularne monitorowanie rynku i zapoznanie się z mechanizmami, które nim żądzą. Jeżeli zdecydujesz się na inwestowanie dywidendowe, to skorzystaj z oferty renomowanego domu maklerskiego, a każdą decyzję inwestycyjną poprzedź analizą. Dzięki temu zredukujesz ryzyko inwestycyjne, a decyzje finansowe będą podejmowane z większą świadomością. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradnikami dotyczącymi strategii inwestowania w różne aktywa.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!