Intercyza a rozdzielność majątkowa - jakie są podobieństwa, a jakie różnice?

Intercyza a rozdzielność majątkowa - jakie są podobieństwa, a jakie różnice?

Osoby zawierające związek małżeński mogą zdecydować się na podpisanie dokumentu intercyzy lub na rozdzielność majątkową. To jeden ze sposobów zabezpieczenia swojego kapitału i przyszłości przed nieoczekiwanymi sytuacjami, w tym m.in. zaciągnięciem długów przez współmałżonka, odpowiedzialnością podatkową czy też trudną sytuacją gospodarczą na świecie. W tym artykule sprawdzimy, jakie są różnice i podobieństwa między rozdzielnością majątkową a intercyzą.

Czym się różni intercyza od rozdzielności majątkowej?

Zanim przejdziemy do porównania na linii rozdzielność majątkowa a intercyza, warto przedstawić krótkie definicje obu tych instytucji. Pozwoli to na jeszcze lepsze zrozumienie tematyki. Przedstawiona przez nas analiza może okazać się niezwykle przydatna wtedy, gdy zastanawiasz się nad podpisaniem intercyzy lub rozdzielności majątkowej. Wielu małżonków zastanawia się, czy warto mieć dwa konta bankowe. Eksperci rekomendują takie rozwiązanie również wtedy, gdy nie zostanie podpisana intercyza czy też nie zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Czym jest intercyza?

Zgodnie z przyjętą definicją prawną intercyza to umowa małżeńska, która w czytelny sposób reguluje relacje majątkowe pomiędzy osobami zawierającymi małżeństwo lub będące już małżonkami. Właśnie dlatego wyróżnia się intercyzę przedmałżeńską i intercyzę małżeńską. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy intercyza to, to samo co rozdzielność majątkowa? Okazuje się, że nie. Sama intercyza może mieć znacznie szersze znaczenie i może mieć postać umowy:

  • ograniczającej wspólność ustawową;
  • rozszerzającej wspólność ustawową;
  • wprowadzającej tzw. rozdzielność z wyrównaniem dorobków;
  • wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Nieco więcej o tym, co to wspólnota majątkowa, przeczytasz w jednym z naszych artykułów. Aby dokument intercyzy został uznany za zobowiązujący, to musi zostać sporządzony i podpisany przed notariuszem. Jak już wspomniano, intercyza może być podpisana przed małżeństwem lub w trakcie jego trwania.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Drugim pojęciem jest rozdzielność majątkowa. Niestety często używa się go zamiennie z intercyzą, co jest błędem logicznym. Rozdzielność majątkowa to taki ustrój, który działa zupełnie inaczej, niż wspólnota majątkowa. Jeżeli zdecydujecie się na jej wprowadzenie, to każdy z małżonków będzie dowolnie rozporządzał własnym majątkiem osobistym. Wówczas nie trzeba zastanawiać się nad tym, czy można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka. Rozdzielność majątkowa to umożliwia. Z drugiej strony podpisanie takiego dokumentu sprawia, że zdolność kredytowa wyraźnie maleje, co może utrudniać uzyskanie kredytu hipotecznego i zakup mieszkania lub domu. W związku z tym warto rozważyć plusy i minusy tego rozwiązania oraz poddać je dobrej analizie.

Jednocześnie po jej ustanowieniu możliwe jest wspólne nabycie mieszkania, domu, samochodu lub innego dobra materialnego. Wówczas użytkuje się je i rozporządza na zasadzie współwłasności. Podobnie jak intercyza, tak i rozdzielność majątkowa musi zostać podpisana przed notariuszem. Ze względu na specyfikę tego ustroju, zdecydowanie łatwiej ustanowić go jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej i podpisanie dokumentu u notariusza, to wówczas możliwe jest wprowadzenie jej na mocy postanowienia sądowego. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wniosek składany przez małżonka jest uargumentowany ważnymi powodami. Sąd może odmówić wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Intercyza a rozdzielność majątkowa - różnica

Czy rozdzielność majątkowa to, to samo co intercyza? Oczywiście, że nie, choć oba te pojęcia często błędnie wykorzystywane są zamiennie. Warto więc zastanowić się nad tym, czym różni się intercyza od rozdzielności majątkowej. Przede wszystkim intercyza to umowa małżeńska, która reguluje ich relacje majątkowe i nie zawsze musi wskazywać na rozdzielność. Może ona ponadto wprowadzać ograniczenia i rozszerzenia w obszarze wspólności ustawowej. Przeciwieństwem wspólności ustawowej jest rozdzielność majątkowa gdy każdy z małżonków zarządza osobno swoim majątkiem.

Rozwiązanie to może być skuteczne m.in. wtedy, gdy małżonkowie zastanawiają się, w co inwestować pieniądze. Wówczas jeden z małżonków ponosi ryzyko inwestycyjne. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy inwestowanie w czasie inflacjima sens, to zachęcamy do zapoznania się z jednym z naszych poradników. Rozdzielność majątkowa sprawdza się również wtedy, gdy jeden z małżonków popadnie w długi. Wtedy drugi z małżonków nie odpowiada za nie swoim majątkiem i nie może dojść do jego egzekucji komorniczej. Aby jednak uniknąć sytuacji zadłużenia, warto nauczyć się tego, jak oszczędzać pieniądze. Przygotowaliśmy również dedykowany poradnik, jak nauczyć dziecko oszczędzać. Informacje w nim zawarte korzystnie wpłyną na przyszłość Twojego dziecka, jeżeli umiejętnie wdroży rekomendowane przez nas zasady.

Podobieństwa

Pod kilkoma względami występują podobieństwa w zestawieniu intercyza małżeńska a rozdzielność majątkowa lub intercyza przedmałżeńska a rozdzielność majątkowa. Są one związane z tym, że w ramach intercyzy również można zawrzeć umowę, która będzie rozdzielała majątki małżonków i będzie działała na zasadzie rozdzielności majątkowej. Ponadto oba dokumenty zawierane są w ramach małżeństwa i muszą być podpisywane przed notariuszem, aby zyskały moc prawną. To główne podobieństwa, które pomiędzy nimi występują.

Intercyza czy rozdzielność majątkowa?

Wiele osób zastanawia się nad tym, co będzie lepszym wyborem. Rozdzielność majątkowa czy intercyza? Odpowiedź na to nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji małżonków, ich majątku wnoszonego do małżeństwa oraz planów biznesowych i inwestycyjnych. Nawet w najlepszym małżeństwa zasadne może być zawarcie intercyzy lub rozdzielności majątkowej. Wszystko w trosce o drugą osobę wtedy, gdy jeden z małżonków zaliczy fiasko biznesowe lub wpadnie w poważne problemy finansowe. Wcześniej podpisany dokument może ograniczyć starty po stronie małżeństwa.

Eksperci rekomendują zawarcie intercyzy w sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi przedsiębiorstwo lub w historii wpadał w długi i ma taką tendencję. Intercyza sprawi, że drugi z małżonków nie będzie odpowiadał za nie swoim majątkiem. Może okazać się również, że jeden z małżonków ma zaległości w BIK-u, co ogranicza zdolność kredytową pary. Wówczas intercyza może uratować sytuacje i umożliwić wzięcie kredytu na zakup domu, mieszkania czy też samochodu.

Oczywiście intercyza ma też swoje wady. To m.in. utrudnione zarządzanie domowym budżetem czy też ograniczenie zdolności kredytowej wtedy, gdy sytuacja finansowa obu małżonków jest stabilna.

Alternatywą pozostaje rozdzielność majątkowa, która jest specyficzną formą intercyzy. Pozwala ona na zachowanie niezależności dochodowej i finansowej każdego z małżonków i również chroni przed ewentualnym zadłużeniem jednego z nich. Ponadto eksperci rekomendują zawarcie rozdzielności majątkowej wtedy, gdy występują:

  • podejrzenia co do uczciwości jednego z małżonków;
  • separacja;
  • brak odpowiedniego zarządzania finansami u jednego z małżonków;
  • duże dysproporcje pomiędzy wysokością zarobków małżonków;
  • prowadzenie ryzykownej działalności gospodarczej;
  • choroby związane z uzależnieniami (np. narkomania, alkoholizm, uzależnienie od hazardu).

Każdy małżonek powinien zapoznać się z zestawieniem różnic i podobieństw w skojarzeniu intercyza a rozdzielność majątkowa. Decyzja o podpisaniu wybranego z tych dokumentów jest sprawą indywidualną i należy dobrze ją przemyśleć, a także skonsultować ze współmałżonkiem. Wszystko dla wspólnego dobra. W przypadku wątpliwości rekomenduje się kontakt ze specjalistą w tym zakresie

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!