Co to jest Ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe – rodzaj dodatkowego zabezpieczenia banku stosowanego przy kredycie hipotecznym, w okresie oczekiwania na prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Standardowy koszt ubezpieczenia pomostowego wynosi około 0,07% wartości całego kredytu lub wypłaconej kwoty (w przypadku wypłat realizowanych w transzach), które doliczane jest do każdej raty miesięcznej kredytu hipotecznego.