Co to jest Środki pieniężne?

Środki pieniężne to termin określający aktywa, które występują w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych oraz dewiz. Do środków płatniczych zalicza się m.in.: środki gotówkowe, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych (jeżeli okres ich zapadalności nie przekracza 12 miesięcy), a także weksle płatne na żądanie i czeki z maksymalnym terminem wykupu do 3 miesięcy.