Co to jest Dewizy?

Dewizy to termin, którego nazwa pochodzi od francuskiego określenia „devise” tłumaczonego jako „waluta”. Zgodnie z polskim prawem, mianem dewiz określa się różnego typu walutowe papiery wartościowe oraz inne dokumenty, które traktowane są jako środek płatniczy. 

Do dewiz zalicza się: 

  • należności krótkoterminowe;
  • dokumenty potwierdzające powstanie zagranicznych należności u zagranicznych kontrahentów, takie jak papiery wartościowe pełniące funkcją płatniczą  (w tym czeki oraz weksle).

Ciekawostka: W okresie PRL-u mianem dewiz określano potocznie waluty wymienne państw kapitalistycznych.