Co to jest Faktoring?

Faktoring – to usługa wykupienia nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa (tzw. faktoranta), jaką świadczy zewnętrzny podmiot (tzw. faktor). Przedmiotem faktoringu są najczęściej wymagalne i krótkoterminowe wierzytelności potwierdzone fakturami VAT. W obrębie faktoringu świadczone są także dodatkowe usługi, takie jak: doradztwo czy też czynności administracyjne, jak monitorowanie płatności, prowadzenie rozliczeń, windykowanie należności. Faktoring świadczony jest w oparciu o zawartą umowę sprzedaży, na podstawie której przedsiębiorstwo od razu otrzymuje środki finansowe (zwykle w formie zaliczki do 90% wartości faktury). W ten sposób faktoring pozwala zwiększyć bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa.