Co to jest Akredytywa?

Akredytywa to rodzaj instrumentu finansowego, służący do zabezpieczania transakcji handlowych pomiędzy kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Zasada działania akredytywy polega na wydzieleniu i zarezerwowaniu określonej sumy na rachunku bankowym zleceniodawcy (odbiorcy) na poczet zobowiązań wobec beneficjenta (dostawcy). Co ważne, akredytywa ma charakter warunkowy, co oznacza, że pieniądze trafiają do dostawcy pod warunkiem, że przedstawi on dokumenty potwierdzające wywiązanie się z kontraktu z odbiorcą.

Jako że akredytywa pełni funkcję gwarancyjną, najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy:

  • kontrahenci jeszcze nigdy ze sobą nie współpracowali,
  • kontrahenci pochodzą z różnych krajów,
  • sytuacja finansowa jednego z kontrahentów jest niepewna.  

Akredytywa jest usługą świadczoną przez banki.