Co to jest Barter?

Barter to rodzaj bezgotówkowej transakcji handlowej, która polega na wymianie towarów lub usług pomiędzy kontrahentami. W przypadku barteru wartość przedmiotów transakcji podlegających wymianie powinna być podobna, tak aby bilans transakcji był zerowy.

Strony decydujące się na barter powinny podpisać umowę barterową, która w ramach obowiązującego w Polsce prawa jest rodzajem umowy nienazwanej, a jej warunki podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Cywilnym. W przypadku zawarcia umowy barterowej obie strony transakcji stają się jednocześnie sprzedającym i nabywcą.