Co to jest Barter?

Transakcje handlowe mogą mieć charakter bezgotówkowy. Jedną z nich jest barter. W dużym skrócie polega on na wymianie towarów lub świadczeń pomiędzy kontrahentami, których wartość jest podobna, a bilans wychodzi na zero. Z tego artykułu dowiesz się dokładnie, co to jest barter, jak działa wymiana barterowa oraz poznacz jej przykłady. Zapraszamy do lektury.

Barter – co to?

Z pewnością wielu przedsiębiorców słyszało o nim lub z niego korzystało. Mowa o barterze. Warto więc sprawdzić, co to znaczy barter i jak on wygląda w praktyce. To rodzaj bezgotówkowej transakcji, który znany jest od wielu lat. Obecnie chętnie wykorzystywany jest przez współpracujące ze sobą firmy. Definicja barteru wskazuje na to, że jest to transakcja handlowa. W jej ramach dochodzi do wymiany towarów, usług lub innych świadczeń pomiędzy kontrahentami. Jednocześnie wymieniane dobra mają podobną lub taką samą wartość, aby bilans transakcji wyszedł na zero. Wówczas zawierana jest ona bez konieczności wymiany gotówkowej pomiędzy kontrahentami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami barterowa transakcja jest w Polsce legalna. Należy jednak zadbać o to, aby wartość wymienianych dóbr była zbliżona oraz zgodna z obecnymi cenami rynkowymi. W związku z tym nie wolno wymieniać bezgotówkowo dóbr, których wartość różni się np. kilkukrotnie, jednak jest sztucznie zawyżana lub zaniżana na potrzeby barteru. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy może zakwestionować zasadność i legalność wymiany barterowej.

Ponadto obowiązkiem obu firm jest wystawienie rachunków/faktur barterowych, które się równoważą. Kontrahenci muszą je zaksięgować. Wszystko po to, aby udokumentować wydanie towaru oraz jego przyjęcie. To, co otrzymujemy w postaci barteru, ma konsekwencje podatkowe, ponieważ ten rodzaj transakcji bezgotówkowej również podlega podatkowi VAT. Opodatkowaniu podlega wartość finansowa dóbr, które są przedmiotem wymiany barterowej. Należy zadbać o to, aby wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. W ten sposób jako kontrahent unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji.

Barter – jak działa?

Rozliczenie barterowe klasyfikowane jest jako tzw. umowa nienazwana. Zastosowanie mają tu przepisy dotyczące sprzedaży, które znajdziesz w Kodeksie Cywilnym. Dokładniej w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Aby zachować legalność transakcji, kontrahenci powinni podpisać ze sobą umowę barterową. Ma ona charakter wzajemny, konsensualny i odpłatny. Jednocześnie obaj kontrahenci stają się jednakowo nabywcą i sprzedawcą.

Co to wymiana barterowa? To wzajemne przekazanie sobie dóbr (np. towary, usługi) o zbliżonej wartości. Wszystko po to, aby obie strony umowy odniosły wymierne korzyści, a jednocześnie transakcja nie wymagała przekazów gotówkowych. W ten sposób można wymieniać m.in. środki trwałe, które później wchodzą do majątku firmy jako jego składnik. Mówi się o tym, że przychód uzyskiwany jest w naturze. Wiele podmiotów decyduje się na taki krok po to, aby uniknąć niekorzystnego przewalutowywania w przypadku współpracy z kontrahentem z innego rynku.

Obecnie z tej formy transakcji bezgotówkowych z powodzeniem korzystają zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby wzajemnie zapewnić sobie oczekiwane korzyści z transakcji wymiennej. W praktyce barter można zawierać również pomiędzy firmą a osobą fizyczną. Wówczas należy podpisać umowę zlecenie lub umowę o dzieło, które są podstawą rozliczenia barteru w tej sytuacji.

Przykłady barteru

Wiesz już, co to jest barter i na czym polega. Warto wskazać na kilka przykładów wymiany barterowej. Wymiana barterowa często stosowana jest na rynku reklamowym. Widać to m.in. na przykładzie wzajemnych świadczeń promocyjnych oferowanych przez dwa różne portale internetowe. Barter może być zastosowany również we współpracy firmy reklamowej z firmą świadczącą dowolne usługi (np.: remonty, przewóz osób, gastronomia itd.). Z jednej strony firma reklamowa oferuje swoje usługi, a w zamian dostaje usługi oferowane przez kontrahenta, które równoważą się pod względem wartości. Dzięki temu obie strony osiągają wymierne korzyści takiej transakcji. To tylko wybrane przykłady, co to jest barter.

Wyjaśniliśmy, czym jest barter. Chcesz wiedzieć więcej o finansach? Zachęcamy do analizy naszych artykułów, w których poruszamy kluczowe kwestie, w tym m.in. to, czym jest bank i jaka jest jego rola w systemie finansowym.