Co to jest AML (Anti-Money Laundering)?

AML (z ang. Anti-Money Laundering) to zbiór regulacji prawnych, które mają uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy. Wynikające z nich procedury mają na celu powstrzymanie przepływu i wykorzystywania pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych źródeł. W Polsce przepisy te wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. V Dyrektywę AML.

Procedury AML pomagają wykrywać nietypowe zachowania użytkowników sieci internetowe oraz monitorować podejrzane transakcje. Dotyczy to zwłaszcza wysokich transferów pieniężnych, powtarzających się przelewów na konto oraz wzmożonego ruch na rachunkach powiązanych z osobami znajdującymi się na listach obserwacyjnych.

Do podmiotów, które zobowiązane są do wdrożenia procedur AML, należą m.in.:

 • banki,
 • instytucje kredytowe wraz z oddziałami,
 • SKOK-i,
 • krajowe instytucje płatnicze,
 • małe instytucje płatnicze,
 • agenci rozliczeniowi,
 • fundusze inwestycyjne oraz alternatywne spółki inwestycyjne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • podmioty świadczące działalność kantorową, w tym podmioty zajmujące się wymianą walut wirtualnych, 
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach,
 • i inne.

Z kolei z obowiązku wprowadzania procedur AML zwolnione są domy aukcyjne, antykwariaty, komisy oraz handlujący metalami i kamieniami.