Masa upadłościowa - czym jest, jaki jest podział?

Masa upadłościowa - czym jest, jaki jest podział?

Upadłość to pojęcie, które wywołuje wiele emocji i obaw. Dla niektórych jest to przykra ostateczność, a dla innych szansa na nowy początek. Niezależnie od tego, do której z tych grup należysz, zrozumienie pojęcia "masy upadłościowej" jest kluczowe. W końcu jest to centralny element procesu upadłościowego. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest masa upadłościowa i co wchodzi w jej skład. 

Masa upadłościowa – co to jest?

Masa upadłościowa to określenie, które nierozerwalnie łączy się z ogłoszeniem upadłości firmy. Zgodnie z definicją masa upadłościowa to cały majątek, który posiada upadły w dniu ogłoszenia upadłości. Dotyczy to zarówno składników majątku już posiadanych, jak i nabytych w trakcie postępowania upadłościowego. W skład masy upadłościowej wchodzi majątek, który da się spieniężyć i w ten sposób spłacić długi upadłego. Taki jest zresztą główny cel tworzenia masy upadłościowej.

A kim jest upadły? Pojęcie to odnosi się do osoby lub podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. A zgodnie z przepisami mogą być to:

 • przedsiębiorcy,
 • spółki z o.o., proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne, która nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • wspólnicy spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółek partnerskich. 

Co ważne, z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci prawo do rozporządzania majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłościowej. Oznacza to, że wszelkie czynności prawne, jakie zostaną dokonane wobec składników takiego majątku, są nieważne. Upadły nie może także w żaden sposób korzystać z majątku należącego do masy upadłościowej.

Dodajmy, że ustalanie masy upadłościowej może dotyczyć także osoby fizycznej, która ogłasza upadłość konsumencką. Często jest to jedyne rozwiązanie, aby pozbyć się długów i od nowa budować swoje zaplecze finansowe. Jednak najlepiej jest jak najwcześniej nauczyć się, jak oszczędzać pieniądze, by nie musieć korzystać z upadłości konsumenckiej.

Podział masy upadłościowej

Utworzenie masy upadłościowej i jej podział są kluczowe w spłacie długów upadłego. Zajmuje się tym syndyk, który przygotowuje plan podziału masy upadłościowej, a następnie nią zarządza.

W planie podziału masy upadłościowej znajdziemy m.in. sumę masy upadłościowej oraz wykaz wierzycieli, którym przysługują roszczenia wobec upadłego. Poza tym plan podziału masy upadłościowej zawiera kwoty, jakie należą się poszczególnym wierzycielom oraz informacje, czy pieniądze te powinny być wypłacone im od razu.

Co wchodzi w skład masy upadłościowej?

Jak już wspominaliśmy, do masy upadłościowej zaliczamy wszystkie składniki majątku upadłego, które są w jego posiadaniu w momencie ogłaszania upadłości lub zostaną uzyskane już po jej ogłoszeniu. Dotyczy to także wynagrodzeń za pracę, spadków czy darowizn.  

Co nie wchodzi w skład masy upadłościowej?

Wiemy już, co wchodzi w skład masy upadłościowe. Jednak równie ważne jest to, co do niej nie należy. A są to m.in.:

 • mienie wyłączone z egzekucji,
 • wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu,
 • pieniądze na rachunku, który objęty jest blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego,
 • środki uzyskane z realizacji zastawu lub hipoteki, której upadły jest administratorem, w części, która zgodnie z umową powołującą administratora przypada pozostałym wierzycielom.

A czym jest mienie wyłączone z egzekucji? Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, będą to m.in.:

 • połowa diety, jaka przysługuje z tytułu podróży służbowych,
 • świadczenia od Skarbu Państwa,
 • prawa niezbywalne,
 • środki z tytułu ubezpieczenia majątkowego lub osobistego,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

A co w przypadku wątpliwości co do tego, czy dany przedmiot powinien lub nie powinien wchodzić w skład masy upadłościowej? W takiej sytuacji głos rozstrzygający należy do sądu.

Z kolei, jeśli jakiś składnik zostanie błędnie przypisany do masy majątkowej, należy złożyć wniosek o wyłącznie tego elementu. Następnie sąd ma miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku i wydanie decyzji. Jeśli będzie ona negatywna, pozostaje opcja procesu cywilnego o wyłącznie mienia z masy upadłościowej.

Na czym polega likwidacja masy upadłościowej?

Po tym, gdy masa upadłościowa zostanie utworzona i podzielona, syndyk przystępuje do upłynnienia majątku upadłego. Polega to na sprzedaży ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych oraz części lub całości przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu środków pieniężnych syndyk zaczyna spłacać roszczenia wierzycieli upadłego.

Podsumowanie: Masa upadłościowa – co to jest?

Na masę upadłościową składa się cały majątek upadłego, należący do niego w momencie ogłaszania upadłości firmy. Głównym celem utworzenia i podziału masy upadłościowej jest spłata wierzycieli upadłego. Po ustaleniu składników masy upadłościowej z uwzględnieniem wyjątków, syndyk przystępuje do ich upłynnienia, a następnie spłacania roszczeń wierzycieli. 

Masa upadłościowa to nieodłączny element procesu upadłościowego. Z kolei upadłość ogłasza się, gdy firma znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a Krajowy Rejestr Dłużników stanowi jedno wielkie ostrzeżenie przed współpracą z takim kontrahentem. Innymi słowy, upadłość jest to ostateczność, gdy przedsiębiorstwo nie ma już innych sposobów na to, jak wyjść z długów.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!