Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

Starasz się o kredyt hipoteczny na zakup wymarzonego mieszkania lub budowę domu? W takim razie musisz przygotować dla banku komplet dokumentów. Jakich? Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego.

Jakie dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego?

Nie da się ukryć, że uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z wieloma formalnościami. Mogą one przebiegać szybko i sprawnie, jeśli złożysz w banku wszystkie wymagane i poprawnie wypełnione dokumenty. Można podzielić je na 3 kategorie:

 • dokumenty dotyczące tożsamości kredytobiorcy,
 • dokumenty dotyczące sytuacji finansowej kredytobiorcy,
 • dokumenty dotyczące kupowanej nieruchomości.

Oczywiście poszczególne banki mogą mieć własne wymagania pod względem zestawienie takiej dokumentacji, ale większość pozycji będzie się zgadzać bez względu na to, gdzie starasz się o kredyt hipoteczny. Przyjrzyjmy się zatem, jakie dokładnie dokumenty musisz dostarczyć do banku.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – tożsamość kredytobiorcy

W tym przypadku sprawa jest prosta. Aby bank potwierdził twoją tożsamość, będziesz musiał okazać dowód osobisty lub paszport. Wszystko po to, aby bank mógł zweryfikować, czy udziela kredytu właściwej osobie.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – sytuacja finansowa

Zanim bank wyda decyzję kredytową, musi sprawdzić, czy masz odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową. W tym celu będziesz musiał przygotować dokumenty związane z twoją sytuacją finansową, czyli najprościej rzecz ujmując, dotyczącą twojego źródła i wysokości miesięcznych dochodów.

W przypadku umowy o pracę będą to:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3-12 miesięcy,
 • deklaracja PIT-37 z potwierdzeniem jej przyjęcia przez urząd skarbowy,
 • umowa o pracę lub świadectwo pracy,
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłacalnego świadczenia (jeśli kredytobiorca takie uzyskuje).

W przypadku umowy-zlecenia lub umowy o dzieło będą to:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3-12 miesięcy,
 • deklaracja PIT-37 z potwierdzeniem jej przyjęcia przez urząd skarbowy,
 • kopia zawartych umów cywilnoprawnych, związanych z zatrudnieniem,
 • rachunki z umów cywilnoprawnych,
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłacalnego świadczenia (jeśli kredytobiorca takie uzyskuje).

W przypadku działalności gospodarczej będą to:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z tytułu składek,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • poświadczenie nadania numerów REGON oraz NIP,
 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L,
 • wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3-12 miesięcy,
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu w roku bieżącym,
 • ewentualnie: zezwolenie na prowadzenie działalności koncesjonowanej, umowa spółki, oświadczenie.

Do tego w zależności od tego, jaką formę księgowości prowadzisz w ramach swojej działalności gospodarczej, będziesz musiał przedstawić nieco inne dokumenty z tym związane. Przy pełnej księgowości są to: deklaracja CIT i PIT, bilans oraz ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych. W przypadku ryczałtu są to: deklaracja podatkowa PIT-28, zaświadczenie o wysokości dochodu po opodatkowaniu, księga przychodów lub ewidencja faktur, dokument o wysokości przychodów ewidencjonowanych, wydany przez urząd skarbowy. Natomiast osoby korzystające z karty podatkowej będą musiały dostarczyć oświadczenie o dochodach uzyskanych w ciągu 6 miesięcy.

W przypadku emerytury lub renty będą to:

 • dokument potwierdzający prawo do przyjmowania świadczenia,
 • poświadczenie wypłaty świadczenia za ostatni okres (np. wyciąg bankowy). 

Dodajmy, że emeryci i renciści mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego, ponieważ banki często określają maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty całego zobowiązania. Zazwyczaj wynosi on 70-80 lat, co w znacznym stopniu ogranicza okres kredytowania i zwiększa wysokość raty. Zastanawiasz się, jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego? W tym celu skorzystaj ze specjalnego kalkulatora, który pomoże ci oszacować wysokość raty w zależności od kwoty kredytu i okresu kredytowania.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – nieruchomość

Bank będzie chciał także sprawdzić nieruchomość, którą chcesz kupić za pieniądze z kredytu hipotecznego. Dokumenty, które w tym celu musisz przygotować, różnią się w zależności od tego, że kupujesz mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym czy wtórnym. W praktyce wygląda to następująco:

Rynek pierwotny:

 • umowa przedwstępna z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową,
 • potwierdzenie dotychczasowych wpłat na rzecz sprzedawcy,
 • wydruk z CEIDG dewelopera lub wypis z KRS,
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • prawomocna decyzja o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nieruchomości,
 • zaświadczenie o tym, że został wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny,
 • potwierdzenie, że budynek nadaje się do użytkowania bez zastrzeżeń kompetentnego urzędu,
 • kopia pełnomocnictwa, udzielonego reprezentantom dewelopera.

Rynek wtórny:

 • umowa przedwstępna zawarta pomiędzy kredytobiorcą a właścicielem nieruchomości,
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej,
 • potwierdzenie, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości,
 • dowód wniesienia wkładu własnego,
 • aktualna wycena nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału,
 • potwierdzenie wysokości salda do spłaty, jeśli dana nieruchomość jest obciążona hipoteką,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach.

Jeśli zajrzysz do rankingu kredytów hipotecznych i znajdziesz kredyt na atrakcyjnych warunkach, będziesz musiał przygotować cały plik dokumentów, aby go uzyskać. Poza tym wymagania poszczególnych banków mogą się między sobą różnić, także przed złożeniem wniosku o kredyt, dokładnie dopytaj, jakie zestawienie masz przygotować. 

Podsumowanie: Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego

Banki udzielają różne rodzaje kredytów bankowych. Jednak kredyty hipoteczne wiążą się z wieloma formalnościami i koniecznością dostarczenia odpowiednich dokumentów. W końcu na tej podstawie bank określa, czy będziesz w stanie spłacić kredyt, jaki chcesz zaciągnąć. Stąd istotne są takie kwestie jak wysokość twoich zarobków, czy kredyt hipoteczny a umowa na czas określony. Dlatego też do banku będziesz musiał dostarczyć komplet dokumentów, w których znajdą się między innymi informacje na temat twojej tożsamości, sytuacji finansowej oraz samej nieruchomości. To właśnie na ich podstawie bank podejmie decyzję kredytową.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!