Co to jest Wykup menedżerski (Management Buyout)?

MBO (z ang. Management Buy Out) to jedna z form tzw. wykupu menedżerskiego. Jest to typ transakcji, w której osoby zarządzające firmą wykupują (samodzielnie lub we współpracy z partnerem kapitałowym, np. z funduszem private equity) większość pakietów udziałów (akcje) spółki, a tym samym przejmują nad nią kontrolę. 

Ciekawostka: Jeżeli wykupem pakietów udziałów zainteresowane są osoby (grupa menedżerów) spoza firmy, dochodzi do tzw. MBI, czyli Management Buy In.