Co to jest Fuzja?

Fuzja – w ujęciu ekonomicznym to dobrowolne i w pełni celowe działanie mające na celu połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden podmiot, w celu uzyskania poprawy sytuacji każdego z tych podmiotów.