Co to jest Ubezpieczenie karty?

Ubezpieczenie karty - rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia oferowanego dla klientów banków, zarówno dla kart debetowych, jak i kredytowych. Pakiety ubezpieczeniowe karty zapewniają m.in.: ochronę na wypadek kradzieży lub zagubienia karty, nieuprawnionego użycia karty, utraty środków pieniężnych, a także utraty zdolności spłaty kredytu (dla kart kredytowych, w sytuacji trwałej utraty zdolności do pracy). Wiele banków oferuje dodatkowo w pakiecie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia medyczne, a także ubezpieczenia zakupów. O pełnej ofercie ubezpieczenia karty decydują banki i może się ona różnić dla poszczególnych kart oraz instytucji.