Co to jest Stopa podatkowa?

Stopa procentowa to termin określający koszt (cenę) kapitału, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału, w związku z udostępnieniem środków innym podmiotom, na określony czas. Zazwyczaj stopa procentowa wyrażana jest jako procent od pożyczonej sumy, a przy tym mierzony jest w ujęciu rocznym.