Co to jest Spread walutowy?

Spread walutowy – różnica pomiędzy kursami (cenami) sprzedaży i kupna aktywów, jakimi jest waluta. Spread walutowy ustalany jest w sposób indywidualny przez banki i kantory, a co za tym idzie, może być różny w ofercie poszczególnych podmiotów, a także w przypadku poszczególnych walut.

Spread walutowy – co to jest?

Spead walutowy to jedno z najważniejszych pojęć związanych z wymianą walut. Zatem, czym jest spread walutowy? Ujmując to najprościej, możemy przyjąć, że w przypadku spreadu walutowego definicja brzmi następująco: spread walutowy to różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna danej waluty na rynku walutowym. Jest to kluczowy wskaźnik, który określa koszt transakcji walutowej dla klienta. Spread walutowy jest ustalany przez banki, kantory walutowe i inne instytucje finansowe, które uczestniczą w wymianie walut.

Wyjaśniliśmy już zatem, co to jest spread walutowy. A dlaczego jest on tak ważny? Spread walutowy odgrywa istotną rolę w transakcjach walutowych, ponieważ determinuje koszt wymiany jednej waluty na drugą. Im wyższy spread, tym większy koszt transakcji dla klienta. Istota spreadu polega na tym, że banki i kantory zarabiają na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Dla klienta oznacza to, że musi on zapłacić wyższą cenę, aby kupić daną walutę, niż cena, którą otrzymałby za sprzedaż tej samej waluty. Spread walutowy wpływa więc bezpośrednio na opłacalność i efektywność transakcji walutowych, dlatego też jest istotnym czynnikiem, który warto brać pod uwagę przy planowaniu wymiany walut.

Mówiąc o spreadzie walutowym możemy wyróżnić jego 3 rodzaje. Są to:

  • spread stały – utrzymuje się ciągle na tym samym poziomie bez względu na warunki rynkowe, jakie panują w danym momencie, jest ustalany przez usługodawcę,
  • spread zmienny – jego wartość zmienia się w zależności od zmian zachodzących na rynku, zazwyczaj jego wysokość jest powiększona o prowizję dla usługodawcy,
  • spread rynkowy – ten rodzaj spreadu jest niższy od dwóch poprzednich, co wynika z płynności instrumentu finansowego, który udostępnia dana instytucja płatnicza.

Od czego zależy spread walutowy?

Wyjaśniając, co to jest spread walutowy, zaznaczyliśmy, że może on zostać ustalony na jednym poziomie, lub może się zmieniać. Zatem od czego zależy wielkość spreadu w tym drugim przypadku?

Po pierwsze, na spread walutowy wpływa płynność rynku walutowego. Im jest ona większa, tym zazwyczaj niższy jest spread. Płynność ta określana jest przez aktywność handlową i liczbę uczestników rynku.

Do tego spread zależy od ryzyka kursowego. Dotyczy to szczególnie transakcji na rynkach o wysokiej zmienności walut. Im wyższe ryzyko, tym większy spread, ponieważ banki chcą się zabezpieczyć przed nagłymi zmianami cen walut.

Poza tym na wielkość spreadu zależy od prowizji ustalanych przez banki i kantory. A te z kolei zależą m.in. od kosztów operacyjnych, na które składają się koszty administracyjne, transakcyjne oraz ryzyko kursowe. Wyższa prowizja oznacza, że i spread walutowy będzie większy.  

Ponadto spread walutowy zależy od konkurencji na rynku. Im więcej banków czy kantorów jest dostępnych, tym na niższe spready możemy liczyć, ponieważ każdy z tych usługodawców będzie chciał przyciągnąć klientów.

Dlaczego warto znać spread walutowy?

Jeśli wymieniamy waluty sporadycznie, a do tego posługujemy się niewielkimi sumami, znajomość spreadu nie powinna spędzać nam snu z powiek. Jednak im więcej transakcji wykonujemy, tym więcej możemy zyskać lub stracić dokonując wymiany walut w danym miejscu. Dlatego też znając spread walutowy możemy bardziej świadomie wybrać kantor, w którym zakupimy bądź sprzedamy daną walutę. Dzięki temu dokonujemy wymiany po bardziej atrakcyjnym kursie. Jest to szczególnie ważne, gdy zastanawiamy się, w jakiej walucie oszczędzać.

Do tego znajomość spreadu pozwala uniknąć ukrytych kosztów. Nie da się ukryć, że niektórzy usługodawcy próbują w spreadzie uwzględnić dodatkowe opłaty. Mając świadomość tego, ile mniej więcej wynosi spread w przypadku danej waluty, z łatwością orientujemy się, że w danym miejscu jest on za wysoki. Dzięki temu unikamy przepłacania za transakcję wymiany walut.

Spread walutowy  - jak obliczyć?

Jak obliczyć spread walutowy? Jest to stosunkowo proste i wystarczy do tego wykorzystać wzór na spread walutowy:

Spread walutowy = Kurs sprzedaży – Kurs kupna

Oto sposób na spread walutowy liczony wg tego wzoru:

  1. Znalezienie aktualne ceny kupna i sprzedaży wybranej pary walutowej. Ceny te zazwyczaj podawane są przez banki, kantory walutowe oraz inne platformy transakcyjne. Co ważne, ceny te będą różnić się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od dostawcy i instrumentu finansowego.
  2. Odjęcie ceny kupna od ceny sprzedaży. W przypadku obliczania spreadu walutowego musimy uwzględnić wszystkie liczby po przecinku. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie pary EUR/PLN. Załóżmy, że cena kupna euro wynosi 4,2950 zł, a cena sprzedaży to 4,3050 zł. W takim przypadku spread wyniesie 0,01 zł.
  3. Przeliczenie spreada na pipsy. Pips to czwarta w kolejności liczba po przecinku w spreadzie danego banku czy kantoru. Jest ona odpowiednikiem 1/100 grosza, co oznacza, że 1 grosz = 100 pipsów. Jednocześnie pips jest najmniejszą z możliwych zmian cenowych na rynku walutowym. W naszym przypadku spread wyniósł 0,01 zł, co odpowiada 1 pipsowi.
  4. Przeliczenie spreada na wartość pieniężną poprzez pomnożenie spreada przez wielkość transakcji. Na przykład jeśli chcemy wymienić 10 000 euro na złotówki, a spread wynosi 1 pips, to koszt spreadu będzie równy 100 zł (10 000 * 0,01 zł).

W taki sposób możemy wyliczyć spread dla każdej pary walut. Co ważne, ceny danej waluty zawsze podaje się w odniesieniu do innej waluty. W przypadku pary EUR/PLN dowiemy się, ile złotówek otrzymamy za jedno euro oraz ile wynosi spread. Z kolei, jeśli kupujemy euro to zarówno kurs PLN/EUR, jak i spread będą zupełnie inne.

Jak znaleźć najniższy spread walutowy?

Wybór najlepszego spreadu walutowego jest kluczowy dla minimalizacji kosztów wymiany walut. Oto kilka kroków, które pomogą wybrać najlepszy spread.

Na początek należy porównać oferty różnych banków, kantorów walutowych i platform transakcyjnych. Niektórzy dostawcy mogą oferować bardziej konkurencyjne ceny niż inni, co może przekładać się na niższy spread.

Po drugie, warto sprawdzić różnice spreadów w zależności od instrumentu. Spready mogą się różnić w zależności od pary walutowej i instrumentu finansowego. Na przykład, popularne pary walutowe, takie jak EUR/USD, mogą mieć niższy spread niż mniej popularne pary.

Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty. Oprócz spreadu, niektórzy dostawcy mogą pobierać dodatkowe opłaty, takie jak prowizje transakcyjne. Należy wziąć pod uwagę wszystkie te koszty, aby dokładnie określić, który dostawca oferuje najbardziej opłacalną ofertę.

Na koniec należy być świadomym zmienności rynku. Spready mogą się zmieniać w zależności od zmienności rynku i warunków handlowych. Dlatego ważne jest monitorowanie spreadów i wybór najlepszej oferty w danym momencie.

Podsumowanie:

Spread walutowy to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży danej waluty na rynku walutowym. Jest on ustalany przez banki, kantory walutowe i inne instytucje finansowe, które uczestniczą w wymianie walut. Istotą spreadu jest określenie kosztu transakcji walutowej dla klienta, przy czym im wyższy spread, tym większy koszt transakcji. Istnieją trzy rodzaje spreadu walutowego: stały, zmienny i rynkowy. Spread zależy od płynności rynku, ryzyka kursowego, prowizji oraz konkurencji na rynku. Znając spread walutowy, można świadomie wybrać najlepsze miejsce do wymiany walut, unikając ukrytych kosztów. Obliczenie spreadu walutowego polega na odjęciu ceny kupna od ceny sprzedaży, a następnie przeliczeniu go na pipsy i wartość pieniężną. Wybór najlepszego spreadu wymaga porównania ofert różnych dostawców, uwzględniając dodatkowe opłaty i zmienność rynku.