Co to jest Spread walutowy?

Spread walutowy – różnica pomiędzy kursami (cenami) sprzedaży i kupna aktywów, jakimi jest waluta. Spread walutowy ustalany jest w sposób indywidualny przez banki i kantory, a co za tym idzie, może być różny w ofercie poszczególnych podmiotów, a także w przypadku poszczególnych walut.