Co to jest Debet?

Debet – w bankowości jako debet definiuje się ujemne saldo na rachunku bankowym, lub możliwość wypłaty wyższej kwoty środków niż znajduje się na rachunku (jest to tzw. pożyczka odnawialna w rachunku). Debet zazwyczaj objęty jest oprocentowaniem (stałym lub zmiennym) ustalonym przez bank w którym prowadzony jest rachunek. Możliwość skorzystania z debetu uwarunkowana jest decyzją banku, jaka podejmowana jest w sposób indywidualny, w oparciu o czynniki takie jak: wiek, dochód, rodzaj umowy o pracę, czas zatrudnienia, historia kredytowa, liczba osób na utrzymaniu czy też posiadane nieruchomości.