Co to są Pasywa?

Pasywa – to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, które stanowią ważną część bilansu przedsiębiorstwa. Pasywa dzielone są na dwie podstawowe grupy:

  • kapitały (fundusze) własne – to wartości wniesione do spółki (tzw. kapitał zakładowy) oraz środki pochodzące z prowadzonej działalności, czyli zysk.
  • kapitały obce – to zewnętrzne źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, stanowiące tzw. zobowiązania krótko- i długoterminowe, takie jak kredyty i pożyczki bankowe i pozabankowe, a także zobowiązania handlowe.