Co to jest Kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to rodzaj pożyczki bankowej, która udzielana jest na dowolny cel konsumpcyjny. Jak sama nazwa wskazuje, kredyt ten udzielany jest w środkach pieniężnych, przekazywanych w postaci fizycznej gotówki lub wpłaty na rachunek bankowy. Kredyt gotówkowy może zostać udzielony w złotówkach lub walucie obcej. 
W ramach kredytu gotówkowego można wyróżnić jego dwa podstawowe rodzaje:

 • kredyt konsumencki – który kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny,
 • kredyt konsolidacyjny – który kredytobiorca przeznacza na spłatę innych zobowiązań. 

Do najważniejszych zalet kredytu gotówkowego zalicza się:

 • uniwersalny charakter zobowiązania,
 • prosty proces weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • stosunkowo szybki proces przyznawania środków kredytowych,
 • bogata oferta kredytów gotówkowych na rynku,
 • brak wysokich wymagań dotyczących zabezpieczenia takiego kredytu,
 • możliwość uzyskania kredytu przez internet. 

Do najważniejszych wad kredytu gotówkowego zalicza się:

 • stosunkowo wysoki koszt tego rodzaju kredytów,
 • wysokie oprocentowanie, 
 • stosunkowo niskie kwoty, jakie można otrzymać w przypadku tego rodzaju finansowania.